Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Współpraca.
  • Ostatnia zmiana 18.01.2018 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Współpraca

   Fundacja „Pomóż Im” Białostockie Hospicjum dla Dzieci
   www.pomozim.bialystok.pl
    Stowarzyszenie pro Salute
   www.prosalute.com.pl

   Departament Spraw Społecznych Urząd Miasta Białegostoku
   http://www.um.bialystok.pl/

   Szkoła Podstawowa Nr 17  w Białymstoku
   http://sp17bialystok.pl/index.html

   Fundacja Pomocy Humanitarnej „ Redemptoris Missio”
   http://www.medicus.ump.edu.pl/

   Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Odrobina Radości" przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
   http://odrobinaradosci.pl/#lHistoryIndex=0

   Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Chorych Somatycznie i Niepełnosprawnych „Dobrze Być Razem” przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku
   http://www.dps.bialystok.pl/index.php?id=5

   Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA oddział w Białymstoku
   http://klanza.bialystok.pl/

   Fundacja „By dalej iść”
   http://dziendzieckautraconego.pl/

   Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
   http://fripp.org.pl/

   Polskie Towarzystwo im. Alberta Schweitzera w Poznaniu
   http://www.albert-schweitzer.ump.edu.pl/

   Fundacja "Dr Clown"
   www.drclown.pl/
    Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku
   http://szkola-katolicka.pl/

   Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku
   www.zs11bialystok.pl/
    Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym Mig-iem
   http://mig-iem.pl/

   Urząd Statystyczny w Białymstoku
   http://bialystok.stat.gov.pl/

   Komenda Wojewódzka Policji
   http://bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/

   Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven
   www.skmbe.org.pl

   Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział w Białymstoku
   http://www.ptp.na1.pl/

   Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
   http://www.oipip.bialystok.pl/

   Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku
   www.zs11bialystok.pl/

   Pomoc dla sierocińca w Vellatur, Indie
   www.michalbraun.pl/POMOC-DLA-INDII.php