• Współpraca z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Naukowiec w trakcie badań.
 • Ostatnia zmiana 17.04.2015 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Współpraca z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym

  W marcu 2013 roku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Białostocki Park Naukowo-Technologiczny podpisali list intencyjny o długookresowej współpracy.

   

  Wspólne działanie dotyczyć ma praktycznego wykorzystania wiedzy i technologii, promocji przedsiębiorczości i rozwoju zaawansowanych technologii wśród studentów i pracowników naukowych.

  Wzajemna współpraca ma wzmocnić potencjał intelektualny Białegostoku i województwa podlaskiego poprzez rozwijanie ośrodków badawczo-rozwojowych i komercjalizację badań naukowych, a także zacieśnienie współpracy środowiska akademickiego ze sferą biznesu.