Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem.
 • Ostatnia zmiana 01.03.2024 przez Biobank

  MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem

   

  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych Studiach Podyplomowych
  "MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem".

   

  Realizacja Studiów jest możliwa dzięki uzyskaniu finansowania z Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych (SPNB).

   

  Studia Podyplomowe „Studia MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem”, wyróżniają się interdyscyplinarnością, łącząc w sobie zarządzanie w ochronie zdrowia oraz zagadnienia związane z badaniami klinicznymi i biobankowaniem. Studia są skierowane do osób, które chcą połączyć swoje zainteresowania zarządzaniem, ekonomią i biznesem z sektorem opieki zdrowotnej oraz pozyskać, bądź udoskonalić swoje umiejętności w obszarze badań klinicznych i biobankowania.

   

  Studia Podyplomowe będą realizowane we współpracy z uznanymi Ekspertami, specjalizującymi się w poszczególnych dziedzinach. Dzięki zastosowaniu interaktywnych metod nauczania, Uczestnicy otrzymają kompleksową wiedzę oraz zaawansowane umiejętności z zakresu zarządzania i organizacji systemu opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzania badań klinicznych i zarządzania biobankami.

   

  Program Studiów został podzielony na trzy moduły tematyczne realizowane w trzech semestrach: 

  • Pierwszy Semestr - moduł „Zarządzanie w ochronie zdrowia” skupia się na kluczowych aspektach zarządzania w sektorze medycznym - 144 godziny, 
  • Drugi  Semestr - moduł „Badania kliniczne” omawia szczegóły prowadzenia badań klinicznych - 128 godzin
  • Trzeci Semestr - moduł, „Biobankowanie w praktyce” jest ukierunkowany na praktyczne aspekty zarządzania biobankami - 144 godziny.
   Co ważne, w ramach trzeciego modułu zaplanowano dwudniowe warsztaty dla wszystkich uczestników studiów w Centralnym Laboratorium Biobanku oraz w Centrum Badań Klinicznych UMB.

   

  Zajęcia będą odbywały się w postaci dwudniowych zjazdów w soboty i w niedziele w formie hybrydowej. W trakcie jednego dwudniowego zjazdu planowana jest realizacja nie więcej niż szesnastu godzin dydaktycznych.

   

  Uczestnikami Studiów Podyplomowych mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

  a) Posiadają dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

  b) Pracują w sektorze biomedycznym jako pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawód medyczny, pracownicy przedsiębiorstw o profilu farmaceutycznym, wyrobów medycznych, rozwiązań IT dla sektora ochrony zdrowia, badań klinicznych, biotechnologicznym, pracownicy uczelni wyższych o profilu biomedycznym, pracownicy administracji systemu ochrony zdrowia i obszaru zdrowia publicznego (z wyłączeniem pracowników Agencji Badań Medycznych);

  c) Posiadają minimum roczne doświadczenie zawodowe w sektorze biomedycznym;

  d) Dobrowolnie zadeklarowały chęć uczestnictwa w Studiach Podyplomowych, nie będą delegowane przez pracodawcę do uczestnictwa w Studiach;

  e) Zostali zrekrutowani przez Organizatora Studiów Podyplomowych na podstawie zgodnego z nim Regulaminu rekrutacji oraz dostarczonego przez kandydata CV.

   

  Warunkiem uczestnictwa w Studiach Podyplomowych jest złożenie kompletnej i poprawnie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej.

   

  Studia Podyplomowe będą realizowane w oparciu o Regulamin Studiów Podyplomowych: link do Regulaminu - Regulamin Studiów Podyplomowych MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem

   

  Projekt, pn. MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem jest finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych od Agencji Badań Medycznych w ramach Konkursu nr ABM/2023/6 na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych.  

  Dofinansowanie:  1 310 302,50 PLN. 

  Całkowita wartość Projektu:  1 310 302,50 PLN.