Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. KWIECIEŃ.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  KWIECIEŃ

   

  • 29 kwietnia 2016 r. -  Senat UMB (wprowadzenie zmian do Statutu UMB, zmiany w Regulaminie Studiów I stopnia, II stopnia oraz Jednolitych Magisterskich UMB, zmiany w Regulaminie Studiów Doktoranckich UMB. zmiany w Regulaminie Konkursu Nagroda Studentów UMB, zatwierdzenie efektów kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2016/2017 na poszczególne kierunki studiów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, utworzenie niestacjonarnych studiów podyplomowych "Psychodietetyka" na Wydziale Nauk o Zdrowiu) 

   

  • 28-29 kwietnia 2016 r. - ocena programowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach "pielęgniarstwo" oraz "zdrowie publiczne" prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

   

  • 28 kwietnia 2016 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (opinia dotycząca zmiany Regulaminu Studiów I stopnia, II stopnia ora jednolitych magisterskich UMB)

   

  • 20 kwietnia 2016 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na Wydziale na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2016/2017, zatwierdzenie zmian w regulaminie studiów)

    

  • 19 kwietnia 2016 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (sprawa uruchomienia niestacjonarnych studiów podyplomowych „Psychodietetyka)