Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. MARZEC.
 • MARZEC.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  MARZEC

   

   
  • 31 marca 2016 r. - WF - Rada Wydziału Farmacutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (opinia dotycząca zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich UMB)

   

  • 23 marca 2016 r. - Senat UMB (wprowadzenie zmian do Statutu UMB, utworzenie niestacjonarnych studiów podyplomowych "Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna" na Wydziale Nauk o Zdrowiu

   

  • 16 marca 2016 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie zmian do Regulaminu Studiów Doktoranckich)

   

  • 15 marca 2016 r. - posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB 

   

  • 14 marca 2016 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (sprawa uruchomienia niestacjonarnych studiów podyplomowych „Indyscyplinarna opieka psychogeriatryczna”, zasady finansowania praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu)

   

  • 03 marca 2016 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej