Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. WRZESIEŃ.
 • WRZESIEŃ.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  WRZESIEŃ

  • 29 września 2016 r. – Senat UMB (zmiana Uchwały  nr 92/2016 Senatu UMB z dnia 24.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017)

   

  • 27 września 2016 r. – posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB 

   

  • 26 września 2016 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie Raportu Końcowego Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Raportu Zbiorczego Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2015/2016, przedstawienie oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia za rok akademicki 2015/2016, zmiana uchwały Rady Wydziału  nr 124/2016 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017) 

   

  • 8 września 2016 r.– WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (wybór komisji wydziałowych na kadencję w latach 2016-2020

   

  • 7 września 2016 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (powołanie Rady Programowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na kadencję 2016-2020, powołanie Wydziałowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji Studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na kadencję 2016-2020, wybór Wydziałowego Zespołu do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020, wybór przedstawicieli do Uczelnianego Zespołu do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020)