Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. KWIECIEŃ.
 • Ostatnia zmiana 20.04.2017 przez Administrator UMB

  KWIECIEŃ

   

  • 27 kwietnia 2017 r. – WF -  Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (opinia dot. zmiany Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, opinia dot. zmiany Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, opinia dot. zmiany Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pinia dot. uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, zatwierdzenie wzoru sylabusa przedmiotu na studiach podyplomowych, obowiązującego na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB)

   

  • 26 kwietnia 2017 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zmiana Uchwały Nr 234/16 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020, zatwierdzenie zmian do Regulaminu Studiów, zatwierdzenie zmian do Regulaminu Studiów Doktoranckich, zatwierdzenie zmian do Regulaminu Studiów Podyplomowych, zatwierdzenie uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku)

   

  • 25 kwietnia 2017 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Podyplomowych, wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów I stopnia, II stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich, wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich)