Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. LUTY.
 • Ostatnia zmiana 15.03.2017 przez Administrator UMB

  LUTY

   

  • 24 lutego 2017 r. – spotkanie prof. dr hab. Adriana Chabowskiego - Prorektora ds. Studenckich oraz prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z prodziekanami ds. jakości kształcenia na poszczególnych Wydziałach – prof. dr hab. Mileną Dąbrowska, dr hab. Teresą Sierpińską oraz dr hab. Ludmiłą Marcinowicz w sprawie procedury dotyczącej weryfikacji nauczycieli akademickich wchodzących w skład minimum kadrowego poszczególnych kierunków studiów

   

  • 22 lutego 2017 r. –WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie wzoru sylabusa, zatwierdzenie formularza weryfikacji i oceny efektów kształcenia, zmiana Uchwały nr 234/16 z w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia)

   

  • 21 lutego 2017 r. - WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (procedura kontroli jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zmiana Regulaminu  potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zatwierdzenie karty weryfikacji i oceny realizacji efektów kształcenia)