Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Akademia Młodego Naukowca.