• Ostatnia zmiana 29.11.2018 przez Biuro Karier

  Kontakt

   

  Biuro Karier
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  Pałac Branickich (prawe skrzydło)

   mgr Urszula Maksimiec

   doradca zawodowy

   tel.: 85 748 58 09

   e-mail: bk@umb.edu.pl

   I piętro, pok. 115

   mgr Anna Bielecka-Odyniec

   doradca zawodowy

   doradca zawodowy ds. przedsiebiorczości

   tel.: 85 748 58 09

   e-mail: anna.bielecka-odyniec@umb.edu.pl

   I piętro, pok.104

   

  Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

   

  Wpis w "karcie obiegowej"  można uzyskać
  od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00