Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kontakt.
 • Ostatnia zmiana 08.09.2021 przez Biuro Karier

  Kontakt

   

  Biuro Karier
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  Pałac Branickich (prawe skrzydło, II piętro pok.304 i 311)

   mgr Urszula Maksimiec

   doradca zawodowy

   tel.: 85 748 58 09

   e-mail: bk@umb.edu.pl

   II piętro, pok.311

   mgr Anna  Bielecka-Odyniec

   doradca zawodowy

   doradca zawodowy ds. przedsiebiorczości

   tel.: 85 748 58 09

   e-mail: anna.bielecka-odyniec@umb.edu.pl

   II piętro, pok.304

   dr Edyta Elżbieta Brzozowska

   doradca zawodowy

   tel.: 85 748 58 09

   e-mail: edyta.brzozowska@umb.edu.pl

   II piętro, pok.304

   

  Wpis w "karcie obiegowej"  można uzyskać
  od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00