• Ostatnia zmiana 20.04.2018 przez Biuro Karier

  Kontakt

   

  Biuro Karier
  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  prawe skrzydło Pałac Branickich (I piętro, pok.105)


  mgr Urszula Maksimiec
  e-mail: bk@umb.edu.pl
  tel.: 85 748 58 09
   

  mgr Anna Bielecka-Odyniec
  e-mail: anna.bielecka-odyniec@umb.edu.pl
  tel.: 85 748 58 09

   

  mgr Agnieszka Ukalska
  e-mail: agnieszka.ukalska@umb.edu.pl
  tel.: 85 748 55 06

   

  Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

   

  Wpis w "karcie obiegowej"  można uzyskać
  od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00