Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kontakt.
 • Ostatnia zmiana 04.01.2023 przez Biuro Karier

  Kontakt

   

  Biuro Karier
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  Pałac Branickich (prawe skrzydło, II piętro pok. 310, 311)

   mgr Urszula Maksimiec

   doradca zawodowy

   tel.: 85 748 58 09

   e-mail: bk@umb.edu.pl

   II piętro, pok.311

   dr Edyta Elżbieta Brzozowska

   doradca zawodowy

   tel.: 85 748 58 09

   e-mail: edyta.brzozowska@umb.edu.pl

   II piętro, pok.310