• Ostatnia zmiana 16.07.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Aktualności

  2019.07.16 - Ruszyła „Szkoła tutorów akademickich”

  Na Wydziale Farmaceutycznym ruszyła pierwsza edycja „Szkoły Tutorów Akademickich”, która pozwoli na skuteczne rozpoznawanie potencjału studenta, na odkrywanie i wzmacnianie jego mocnych stron i talentów, poprawę relacji uczeń – nauczyciel, a jednocześnie wzmocnienie autorytetu wykładowcy akademickiego. Szkoła tutorów akademickich jest przygotowaniem nauczycieli akademickich oraz promotorów do efektywnej pracy indywidualnej ze studentami (prace licencjackie, magisterskie, doktorskie). Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień do wypracowywania oraz wdrożenia systemowego tutoringu nauczycieli akademickich na naszej Uczelni.

  Efektem edukacyjnym szkolenia jest poznanie założeń edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu, a także nauka korzystania z narzędzi tutoringu akademickiego (esej tutorski, case study), czy wykorzystanie narzędzi coachingu jak i elementów tutorskich do budowania motywacji oraz realizacji indywidualnych projektów edukacyjnych. Istotą szkoły jest również poznanie jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy tutorskiej oraz zaznajomienie się z procesem wdrażania tutoringu na uczelni. Szkolenia mają przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji tutorskich uczestników. Szkoła tutorów akademickich ma formę interaktywnego warsztatu z elementami mini-wykładów dodatkowo wzbogaconymi o zagadnienia związane z motywacją oraz zarządzaniem projektami edukacyjnymi. Szkolenie przewiduje ponadto wykorzystanie szeregu metod dydaktycznych w tym: metodę harvardzką - case study, pracę zespołową, praktyczne ćwiczenia (trening) oraz moderowaną dyskusję. Prowadzący kładą nacisk zarówno na przekazanie wiedzy i prowadzenie procesu nabywania umiejętności w częściach warsztatowych, jak również dbają o przestrzeń dla osobistej refleksji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w zakresie realizowanego programu.

  Szkoleniami „Szkoły tutorów akademickich” objęci są nauczyciele akademiccy z co najmniej stopniem naukowym doktora z dwóch Wydziałów: Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Koordynatorem „Szkoły tutorów akademickich” z ramienia Uczelni jest dr hab. Michał Tomczyk, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego UMB.


  2019.06.04 -  Dobiegła końca 3. i ostatnia edycja projektu pn. "Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym", realizowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 (PO WER)

  Jego głównym celem było przygotowanie studentów Uniwersytetu Medycznego z kierunków: lekarskiego, pielęgniarstwa i fizjoterapii UMB (ogółem 72 osoby) do wejścia na rynek pracy, poprzez wprowadzenie długofalowej i kompleksowej strategii podnoszenia kompetencji pożądanych przez pracodawców w zakresie interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem geriatrycznym. Projekt obejmował między innymi: warsztaty z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym oraz warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym.

  Na zakończenie projektu odbyły się dwie wizyty studyjne: krajowa (Podlaskie Centrum Psychogeriatrii w Białymstoku) i zagraniczna. W ramach tej drugiej - 24 studentów UMB – uczestników projektu - podzielonych na dwie grupy - w okresie 2 - 11 kwietnia br. wyjechało na pięć dni do Pampeluny (Hiszpania) (w tym trzydniowa wizyta). Plan pobytu obejmował zapoznanie się z organizacją opieki geriatrycznej oraz z organizacją kształcenia z zakresu geriatrii w jednym z autonomicznych regionów Hiszpanii - regionie Nawarra w następujących instytucjach opieki zdrowotnej i szkolnictwa wyższego w Pampelunie:

  • Oddział Geriatrii Complejo Hospitalario de Navarra (specyfika opieki nad pacjentem starszym w warunkach szpitala ostrego),
  • Dom Opieki Casa de Misericordia (organizacja opieki długoterminowej nad osobami starszymi),
  • Oddział Psychogeriatrii Szpitala Psychiatrycznego Padre Menni (organizacja opieki nad pacjentami z demencją i innymi zaburzeniami psychogeriatrycznymi),
  • Placówka hiszpańskiego Czerwonego Krzyża - Cruz Roja (praca na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz aktywizacji osób starszych, programy dla osób z zaburzeniami pamięci i ich opiekunów rodzinnych) (o wizycie polskich studentów medycyny pisał Czerwony Krzyż), 
  • Wydział Nauk o Zdrowiu (Facultad Ciencias de la Salud) Uniwersytetu Państwowego Nawarry.

  Zapraszamy również do obejrzenia FOTORELACJI z wizyty studyjnej oraz pobytu w Pampelunie, San Sebastian i Saragossie „oczami” naszych studentów.

  Autorzy zdjęć – I grupa: Emilia Daria Glińska i Emilia Wyszyńska, II grupa: Paulina Borowik i Piotr Fiedorczuk


  2019.05.01 -  Ponad 13 mln złotych wsparcia dla UMB!

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzyma ponad 13 mln złotych wsparcia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach dwóch konkursów na Zintegrowane Programy Uczelni, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, na realizację projektów:

  • Projekt pt. Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym (ZPU II) – wartość projektu: 9 238 552,86 zł. Celem projektu jest dostosowanie programów studiów do potrzeb gospodarki i społeczeństwa poprzez działania skupiające się na cyfryzacji i wprowadzeniu nowych metod nauczania (skanowanie wewnątrzustne, projektowanie uśmiechu z wykorzystaniem technik cyfrowych, planowanie zabiegów chirurgicznych z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania komputerowego, wykonawstwo uzupełnień protetycznych w technologii drukowania 3D) na kierunku lekarsko-dentystycznym i kierunku techniki dentystyczne oraz utworzenie nowego kierunku higiena stomatologiczna.

      ZPU II: https://bit.ly/2GC7ULh

  • Projekt pn. Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu (ZPU III) – wartość projektu: 4 560 871,37 zł. Projekt obejmuje poprawę jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej UMB w zakresie podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej UMB, wsparcie kompetencji studentów poprzez realizację zajęć warsztatowych, zadań praktycznych i wizyt studyjnych, staży studenckich oraz dostosowanie 4 kierunków studiów do potrzeb otoczenia społeczno- gospodarczego.

      ZPU III: https://bit.ly/2GHawsG

  Realizacja projektów rozpocznie się 1 października 2019 r.

  Wsparcie otrzyma 834 osób, w tym: 730 studentów, 49 pracowników kadry dydaktycznej oraz 55 pracowników kadry administracyjnej.


  2019.03.11 - Rekrutacja na szkolenia z zakresu kosmetologii.

  Już od 13 marca zapraszamy studentów kierunku Kosmetologia III roku studiów licencjackich i II roku studiów uzupełniających magisterskich do rekrutacji na szereg interesujących szkoleń realizowanych w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” (POWER 2014-2020)
  Szczegóły dotyczące rekrutacji TUTAJ

   


  2019.03.11 - Rekrutacja na szkolenie "Kurs języka angielskiego ogólnego z elementami języka medycznego".

  Szanowni Państwo uprzejmie informujemy do dnia 14.03.2019 r. do godz. 12:00 prowadzimy uzupełniającą rekrutację na szkolenie "Kurs języka angielskiego ogólnego z elementami języka medycznego". Serdecznie zapraszamy pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu, którzy prowadzą lub będą prowadzić zajęcia w ramach Faculty of Medicine - English Division.
  Szczegóły TUTAJ
  Szkolenie w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" (POWER 2014-2020).


  2019.01.30 - Ostatnia edycja projektu dla studentów kierunków Techniki Dentystyczne i Lekarsko-Dentystycznego

  Od nowego roku akademickiego ruszyła ostatnia, 3. edycja projektu "Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWER 2014-2020).

  W dniach 16-18 stycznia 2019 roku, I grupa studentów UMB - 12 osób z ostatnich lat studiów kierunku lekarsko-dentystycznego i technik dentystycznych, w ramach realizacji ww. projektu wyjechała do Włoch (płd. Tyrol) i wzięła udział w warsztatach z obsługi CAD-CAM w Molini di Tures i wizycie studyjnej w siedzibie firmy Zirkonzahn w Gais. Opiekunem grupy była Pani mgr Magda Czarnecka-Niczyporuk, która jest również autorką zdjęć.

  Projekt dotyczy kształcenia kompetencji informatycznych stosowanych w protetyce stomatologicznej, czyli CAD/CAM - komputerowo wspomagane projektowanie i wykonanie prac protetycznych.

  Więcej informacji TUTAJ


  2019.01.23 - Nowy projekt - FABRYKA LEKÓW – od pomysłu do produktu

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał decyzję o przyznaniu dofinansowania w kwocie 446.200 PLN na realizację projektu edukacyjnego pn. FABRYKA LEKÓW – od pomysłu do produktu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt przewiduje podniesienie kompetencji kluczowych uczniów klas medycznych i biologiczno-chemicznych II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku poprzez ich aktywny udział w cyklu warsztatów eksperymentalnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB. Tematyka i formy zajęć dostosowane będą do potrzeb, możliwości i zainteresowań licealistów, pozwalające na zwrócenie szczególnej uwagi na pracę w laboratorium badawczym w tym obejmujące krytyczne myślenie oraz rozwiązywanie problemów natury naukowo-badawczej, a tym samym na rozwijaniu kreatywności, innowacyjności oraz pracy z interaktywnymi narzędziami edukacyjnymi. W ramach projektu przewidziane są również w zajęcia z doradcą zawodowym.

  Innowacyjna tematyka zajęć realizowana w ramach projektu Fabryka leków związana będzie z kolejnymi tematycznymi modułami edukacyjnymi obejmującymi między innymi chemię bez granic, tajemnicę laboratorium chemicznego, projektowanie 3D w poszukiwaniu nowych leków, samodzielną syntezę wybranego leku, warsztaty z produkcji leków „Farmaceuta może być także artystą” oraz zajęcia obejmujące tematyką działanie i bezpieczeństwo leków oraz zagadnienia związane z ich marketingiem.

  Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2022 r. w partnerstwie z II Liceum Ogólnokształcącym im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku oraz pod opieką Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.


  2019.01.07 - Uroczysta prezentacja ścieżki historycznej "Spacer w przeszłość"

  Dnia 11 stycznia 2019 roku odbyła się uroczysta prezentacja nowej ścieżki historycznej "Spacer w przeszłość. Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku".

  Projekt realizowany był z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII: Infrastruktura Dla Usług Użyteczności Publicznej działanie 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego.

  Więcej o projekcie: https://www.umb.edu.pl/spacer-w-przeszlosc
  Zapraszamy do zwiedzania!
  Fot. P. Bezubik, R. Muskała (więcej zdjęc na fb Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB)


  2019.01.07 - Warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej

  Już 15 stycznia 2019 rusza rekrutacja na warsztaty USG z zakresu jamu brzusznej !!!

  Warsztaty są przeznaczone dla studentów V roku kierunku lekarskiego  w zakresie:

  • nabycia wiedzy na temat podstaw obsługi aparatu USG oraz technik badania ultrasonograficznego,
  • nabycia wiedzy na temat anatomii ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej,
  • nabycia umiejętności diagnostyki ultrasonograficznej chorób układu moczowego, nerek, nadnerczy, chorób miąższowych i zmian ogniskowych wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, trzustki, śledziony oraz dużych naczyń jamy brzusznej,
  • nabycia wiedzy na temat roli ultrasonografii w diagnostyce powiększonych węzłów chłonnych.                                                                                                                             

  Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji

  LICZBA MIEJSC: 24

  Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego p. 64 do dnia 08.02.2019 r. 

  Warsztaty realizowane są w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku", POWER, EFS 2014-2020.


  2018.12.21 - Wesołych Świąt!!!


  2018.12.03 - UMB rozpoczyna wdrażanie Strategii Umiędzynarodowienia

  W  dniu 28 listopada 2018 Senat Uczelni zatwierdził Strategię Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2018-2020.  
  Celem ogólnym strategii jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia Uczelni poprzez zwiększenie liczby studentów i kadry dydaktycznej oraz znaczące zwiększenie przychodów z działalności dydaktycznej dzięki rekrutowaniu coraz większych grup studentów zagranicznych. Strategia wskazuje na konieczność dynamicznego zwiększenia potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który stanowi fundament sprawnej i kompleksowej realizacji procesów i inicjatyw wynikających ze współpracy międzynarodowej. 


  Działania mające na celu zwiększenie umiędzynarodowienia Uczelni będą realizowane poprzez realizację określonych w dokumencie celów szczegółowych, m.in. przez rozwój oferty kształcenia w języku angielskim na wszystkich wydziałach UMB, zwiększenie odsetka wykładowców zagranicznych (w tym profesorów wizytujących) prowadzących zajęcia na UMB i szersze włączenie naukowców z UMB w międzynarodowe zespoły i sieci badawcze, zwiększenie liczby studentów zagranicznych studiujących na studiach pełnopłatnych w ramach English Division, stworzenie skutecznych mechanizmów pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na działania związane z umiędzynarodowieniem Uniwersytetu, pozyskanie zagranicznych akredytacji instytucjonalnych oraz akredytacji do programów kształcenia prowadzonych na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz wiele innych przedsięwzięć. 


  Strategia zakłada osiągnięcie ambitnych celów, dzięki którym UMB ma szansę już wkrótce znaleźć się w czołówce najbardziej umiędzynarodowionych polskich uczelni. Warto podkreślić, że wiele z działań opisanych w dokumencie zostało już zainicjowanych. Uczelnia rozpoczęła właśnie realizację trzech projektów dofinansowanych z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, które stworzą solidne fundamenty dla pełnego wdrożenia strategii umiędzynarodowienia. UMB otrzymał niedawno środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pozyskanie prestiżowych akredytacji zagranicznych: Medical Board of California Accreditation oraz Aspire Certificate. Prace w tym zakresie również już trwają, a kolejne wnioski o zagraniczne akredytacje są w ocenie ekspertów MNiSzW. W ostatnich dniach został złożony kolejny wniosek do NAWA obejmujący finansowanie działań rozwijających współpracę z zagranicznymi absolwentami. W roku akademickim 2018/2019 studia anglojęzyczne na English Division UMB rozpoczęła rekordowa liczba studentów zagranicznych, bo aż 126. Rozpoczęły się ponadto w ostatnich tygodniach intensywne prace nad dwujęzycznym polsko-angielskim oznakowaniem całego kampusu uniwersyteckiego. Wszystko to utwierdza w przekonaniu, że Strategia umiędzynarodowienia zostanie w pełni zrealizowana.


  2018.11.26 - Druga edycja mentoringu dla studentów w Centrum Symulacji Medycznej

  Zapraszamy studentów VI roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do udziału w DRUGIEJ EDYCJI programu MENTORINGU, organizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.  Udział w programie jest bezpłatny, a jego celem jest kształtowanie u studentów umiejętności  planowania  kariery  zawodowej i rozwoju  osobistego,  dzięki wykorzystaniu wiedzy i  doświadczenia pracowników naukowo - dydaktycznych UMB.

  Szczegóły na stronie projektu.


  2018.11.05 - UMB uzyskało dofinansowanie trzech projektów z NAWA

  Ostatni tydzień zaowocował przyznaniem UMB dofinansowania wszystkich trzech projektów złożonych do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach konkursu „Welcome to Poland”.

  Projekt „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia” przewidujący:

  - stworzenie punktu obsługi studentów zagranicznych i kadry zagranicznej tzw. Welcome Centre;

  - wsparcie szkoleniowe kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych i warsztatach językowych;

  - dostosowanie strony internetowej UMB pod katem umiędzynarodowienia Uczelni oraz modernizacja serwisu English Division – w tym przygotowanie ośmiu wersji językowych strony UMB;

  - organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i kulinarnym – działania skierowane do całej społeczności akademickiej, w szczególności do studentów zagranicznych, mające na celu integrację całej społeczności akademickiej.

  Projekt „System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni” w ramach którego zaplanowano przeprowadzenie kompleksowego, całościowego, dwujęzycznego oznakowania kampusu UMB (oznakowanie budynków, pomieszczeń, sal dydaktycznych, auli oraz głównych ciągów komunikacyjnych jednolitymi dwujęzycznymi oznaczeniami informacyjnymi w jęz. polskim i angielskim).

  Projekt „Opracowanie narzędzi omicznych do diagnostyki i oceny skuteczności terapii w chorobach zapalnych”. Celem projektu jest umiędzynarodowienie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku poprzez rozwój naukowców posiadających doświadczenie w zastosowaniu najnowocześniejszych technologii analitycznych. Rozwój będzie dotyczył umiejętności w zakresie metodologii badawczych, niezbędnych w analizie klinicznej i farmacji i będzie możliwy dzięki  udziałowi w szkoleniach, warsztatach i konferencjach oraz pracy nad publikacjami. Projekt pozwoli młodym badaczom poszerzyć wiedzę z zakresu nauk biochemicznych i chemicznych, w szczególności omicznych, odpowiadając na potrzebę współpracy UMB z międzynarodowymi instytucjami z obszaru zaawansowanych technik analitycznych oraz eksplozję technologiczną w badaniach omicznych, która uniemożliwia samodzielne rozwijanie badań.

  Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie ich realizacji!


  2018.10.22 - Delegacja UMB na spotkaniu Direct to Internationalization

  Direct to Internationalization  to cykl spotkań organizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej mający na celu zgłębienie tematyki promocji uczelni na rynkach zagranicznych. 19 października br. mgr Urszula Roszkowska z Działu Projektów Pomocowych uczestniczyła w wydarzeniu zorganizowanym na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Podczas spotkania miały miejsce: panel dyskusyjny „Rola alumnów w promocji uczelni, regionu i Polski”, prezentacja programu International Alumni oraz warsztaty dotyczące rynków edukacyjnych Bliskiego Wschodu i Wietnamu.

  Niektóre doświadczenia innych uczelni płynące ze współpracy z absolwentami zagranicznymi zostaną wykorzystane w działalności UMB. W najbliższym czasie podjęte zostaną szeroko zakrojone działania mające na celu wzmocnienie relacji zagranicznych absolwentów z Uczelnią oraz zaangażowanie ich w międzynarodową promocję i budowę silnej marki UMB za granicą. Obecnie Dział Projektów Pomocowych przygotowuje wniosek o dofinansowanie w programie International Alumni (konkurs NAWA). Pozyskanie finansowania umożliwi zwiększenie roli zagranicznych absolwentów w tworzeniu przewagi konkurencyjnej uczelni.


  2018.10.11 - Ruszył nabór wniosków w ramach Programu im. Wilhelminy Iwanowskiej "Średniookresowe wyjazdy doktorantów"

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu im. Wilhelminy Iwanowskiej "Średniookresowe wyjazdy doktorantów".
  Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizowania części programu "Doktorat wdrożeniowy", prowadzenia zajęć dydaktycznych lub realizacji innych form aktywności naukowej lub akademickiej powiązanych z realizacją pracy doktorskiej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.
  Nabór wniosków trwa do 18 grudnia 2018 r. Planowany termin rozpoczęcia wyjazdów: 01.09.2019 - 29.02.2020.
  Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z uznanymi naukowcami z zagranicy.
  Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ oraz TUTAJ.


  2018.10.01 - Rekrutacja do OSTATNIEJ edycji projektu rozwoju kompetencji dla studentów Oddziału Stomatologii!

  W dniach 1 do 19 października zapraszamy studentów kierunków:

  • techniki dentystyczne (III rok studiów I st.)
  • lekarsko-dentystycznego (V rok)

  do udziału w rekrutacji do projektu Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB (POWER).

  W projekcie zaplanowane są m.in.:

  • 2-dniowe warsztaty wyjazdowe, prowadzone w języku angielskim
  • warsztaty z obsługi CAD-CAM
  • wizyty studyjne

  ZAPRASZAMY!!!

  Więcej informacji na stronie UMB.


  2018.10.01 - Akademickie Biuro Karier zaprasza studentów!

  Projekt Rozwój i poszerzenie ofery Akademickiego Biura Karier UMB (POWER) nadal trwa!

  W imieniu Biura Karier serdecznie zapraszamy wszystkich studentów ostatnich lat studiów I i II stopnia, a w szczególności studentów z WNoZ do udziału w projekcie!

  Wsparcie, wiedza, pomoc w karierze, a kto wie, może nawet gadżety? Przyjdźcie, a przekonacie się, że warto!


  2018.09.28 - Kolejna edycja projektu dla studentów zainteresowanych geriatrią

  W dniach 1 października do 5 listopada zapraszamy studentów kierunków:
  - lekarskiego - VI rok
  - fizjoterapii - III roku (I st.) oraz II roku (II st.)
  - pielęgniarstwa - III roku (I st.) oraz II roku (II st.)

  do udziału w rekrutacji do projektu Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym (POWER).

  W projekcie zaplanowane są m.in.:

  - warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
  - dodatkowe zadania praktyczne w ramach zespołów projektowych,
  - wizyty studyjne: krajowa i zagraniczna (Pampeluna, Hiszpania)

  ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!


  2018.09.18 - Kolejna, OSTATNIA, edycja projektu dla Technik Dentystycznych

  Od nowego roku akademickiego ruszy ostatnia, 3. edycja projektu Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWER 2014 -2020).

  Pod koniec 2. edycji, IV grupa studentów UMB w ramach realizacji ww. projektu wzięła udział w warsztatach z obsługi CAD-CAM i wizycie studyjnej w siedzibie firmy Zirkonzahn, we Włoszech (płd. Tyrol). Opiekunem grupy był dr Piotr Jacuński.

  Projekt dotyczy kształcenia kompetencji informatycznych stosowanych w protetyce stomatologicznej, czyli CAD/CAM - komputerowo wspomagane projektowanie i wykonanie prac protetycznych.


  2018.09.15 - Konferencja i wystawa EXPO w Genewie

  Delegacja z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - Tomasz Maliszewski z Działu Projektów Pomocowych UMB i Elwira Bacławska z English Division reprezentowali Uczelnię na polskim stoisku narodowym podczas konferencji i wystawy expo w obszarze edukacji wyższej w Genewie w Szwajcarii w dniach 11-14 września.  Wydarzenie zostało zorganizowane przez European Association for International Education (EAIE) - jedną z największych na świecie organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji, głównie w szkolnictwie wyższym. 

  Więcej na stronie UMB.


  2018.09.07 - Spacer w przeszłość - Piwnice pałacowe otwarte dla turystów!

  Projekt Spacer w przeszłość – konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku (RPO WP) odbija się coraz szerszym echem także w mediach.

  Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z dr. Magdaleną Grassmann - Kierownikiem Muzeum Historii Medycyny i Farmacji oraz obejrzenia zdjęć z piwnic pałacowych.

  Wywiad i zdjęcia na stronie Radia Białystok.


  2018.09.07 - Spacer w przeszłość - Władze UMB zainaugurowały zwiedzanie piwnic pałacowych.

  Projekt Spacer w przeszłość – konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku (RPO WP) zaczyna przynosić namacalne rezultaty! Dzisiaj piwnice pałacowe "wizytowały" Władze UMB na czele z JM Rektorem prof. dr hab. Adamem Krętowskim.

  Dnia 9 września 2018 roku zapraszamy do zwiedzania nowej ścieżki edukacyjnej w grupach (liczba miejsc ograniczona) w godzinach: 10:00, 12:00, 13:30 i 15:30 podczas Europejskiego Dnia Dziedzictwa na UMB.

  Więcej informacji na stronie UMB.


  2018.09.03 - Zakończyliśmy pierwszą edycję staży dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego.

  Wakacje 2018 były wyjątkowo pracowite dla studentów V roku kierunku lekarskiego, którzy wzięli udział w stażach zorganizowanych w ramach projektu „Wzmocnienie praktycznych kompetencji studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.

  58 studentów miało okazję odbyć praktykę i zapoznać się z funkcjonowaniem szpitali i jednostek naukowych z całej Europy, w tym Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Chorwacji, Austrii, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz oczywiście Polski.

  W kolejnym roku akademickim odbędzie się kolejna edycja staży, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy!


  2018.08.31 - Projekt Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences w ramach Erasmus+ (Akcja 2) zakończony wielkim sukcesem!

  Dnia 31 sierpnia 2018 zakończył się projekt dofinansowany ze środków programu Erasmus+ pod nazwą Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences realizowany wspólnie z Universidade de Aveiro (Portugalia) oraz Universidad CEU San Pablo​ (Hiszpania).

  Na STRONIE PROJEKTU zamieszczone zostały już ostateczne wersje rezultatów pracy intelektualnej, tj. materiałów dydaktycznych w obszarze zaawansowanej chemii analitycznej w naukach omicznych (manuskrypt wraz z dedykowanymi e-materiałami i zmianami w programie studiów). Manuskrypt i e-materiały dostępne są w trzech językach: angielskim, polskim oraz hiszpańskim.

  Projekt wzmocnił więź pomiędzy UMB, Uniwersytetem w Aveiro i Uniwersytetem San Pablo CEU,  umacniając współpracę tychże ośrodków akademickich, dając naukowcom i dydaktykom możliwość uczestnictwa w działaniach mobilnościowych oraz w działaniach związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami, a przez to dbając o ich rozwój naukowo-akademicki.


  2018.08.27 - Promocja anglojęzycznej oferty kształcenia UMB w Irlandii.

  27 sierpnia 2018 roku delegacja UMB: dr hab. Tomasz Hryszko - Prodziekan Wydziału Lekarskiego i dr Tomasz Maliszewski z Działu Projektów Pomocowych promowała anglojęzyczną ofertę kształcenia w Irlandii.

  Spotkanie zorganizowane zostało w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Dublinie przez firmę Medical Poland i skierowane było do zagranicznych kandydatów na studia, głównie z Irlandii. Kandydatów na studia interesowały warunki studiowania, życie studenckie, polska kultura i zwyczaje.

  Z pewnością szeregi naszej społeczności akademickiej już wkrótce poszerzą się o kolejnych irlandzkich studentów i studentki. We wrześniu delegacja UMB wyruszy promować swoją ofertę do Genewy na największe targi edukacyjne w Europie organizowane przez European Association for International Education.


  2018.05.26 - Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences (Erasmus+ KA2)

  W dniach 24-26 maja odbyła się trzydniowa konferencja Analytical methods to study oxidative damage, antioxidants and drugs - Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences będąca wydarzeniem upowszechniającym (Multiplier Event) rezultaty (udostępnione uczestnikom) projektu Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences współfinansowanego ze środków Programu Erasmus+ KA2.

  Gościliśmy ponad 200 naukowców z całego świata, m.in. z Chin, USA, Austrii, Irlandii, Holandii, Litwy, Chorwacji oraz naszych partnerów w projekcie z Portugalii (Uniwersytet Aveiro) oraz Hiszpanii (Uniwersytet San Pablo-CEU z Madrytu).

  Oprócz prelekcji, posterów, warsztatów dla młodych naukowców i rozmów w kuluarach, na gości czekały liczne atrakcje, przede wszystkim piątkowa impreza plenerowa w Bobrowej Dolinie i sobotnia wycieczka do Puszczy Białowieskiej, jak również pokaz fajerwerków i koncert kameralny podczas czwartkowej welcome reception. Całość wydarzenia została zaplanowana i zorganizowana przez prof. dr hab. Elżbietę Skrzydlewską, pomysłodawcę i koordynatora zarówno samej konferencji, jak i projektu, którego jest częścią.

  Wiecej zdjęć na profilu fb Działu Projektów Pomocowych.

       


  POWRÓT

  POWRÓT DO STRONY DPP