• Aktualności

  Wizyty studyjne studentów UMB w Podlaskim Centrum Psychogeriatrii

  05.04.2022 17:13
  Autor: Administrator UMB

  W dniach 15, 22 i 29 marca 2022 w Podlaskim Centrum Psychogeriatrii w Białymstoku odbyły się po raz trzeci wizyty studyjne krajowe realizowane w ramach realizacji projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” – moduł: Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym (III edycja).

  W wizytach studyjnych wzięło udział 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, po 6 osób z kierunku: farmacji, fizjoterapii, lekarskiego i pielęgniarstwa. Podczas wizyt studyjnych studentki i studenci zapoznali się ze specyfiką pracy z pacjentami w podeszłym wieku (z różnymi zaburzeniami zdrowotnymi), możliwością ich diagnostyki i terapii zajęciowej, psychoedukacji i innych metod terapeutycznych pozafarmakologicznych.

  Mieli także możliwość obserwacji pracy członków zespołu terapeutycznego oraz uczestniczyli w zajęciach z pacjentami ośrodka.

  W ramach kolejnego, ostatniego etapu projektu – w drugiej  połowie maja 2022 uczestnicy projektu (podzieleni na dwie grupy) wyjeżdżają na 3-dniową wizytę studyjną zagraniczną do Hiszpanii (Pampeluna).

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

  Powrót