Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Rozpoczęcie rekrutacji na staże dla studentów i studentek Wydziału Farmaceutycznego

  06.11.2022 13:34
  Autor: Dział Projektów Pomocowych

  Serdecznie zapraszamy do rekrutacji na staże dla studentów i studentek Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2022/2023!

   

  Od dnia 16.11.2022 r. rusza rekrutacja na wyjazdy stażowe realizowane w ramach projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”.

   

  W tym roku akademickim przewidzianych jest 71 miejsc na staże krajowe i zagraniczne dla studentów poniższych kierunków studiów:

  Analityka Medyczna V rok studiów:         staże krajowe 9 osób, staże zagraniczne 4 osoby

  Farmacja V rok studiów:                          staże krajowe 14 osób, staże zagraniczne 7 osób

  Kosmetologia I stopnia III rok studiów:   staże krajowe 16 osób, staże zagraniczne 8 osób

  Kosmetologia II stopnia II rok studiów:    staże krajowe 9 osób, staże zagraniczne 4 osoby

   

  W przypadku dużego zainteresowania stażami zagranicznymi pula miejsc stażowych może się zwiększyć o dodatkowe 8 miejsc przeznaczone na staże zagraniczne.

   

  Dokumenty można składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w pok. nr 28  wyłącznie w poniższych godzinach:

  Poniedziałek: godz. 10.00 - 15.00

  Wtorek: godz.  09.00 - 14.00

  Środa: godz.  10.00 - 15.00

  Czwartek: godz. 09.00 - 14.00

  Piątek: godz. 10.00 - 15.00

   

  Przyjmowane będą wyłącznie w pełni wypełnione, podpisane i kompletne dokumenty (z wszystkimi załącznikami). Nie ma możliwości wypełniania formularzy na miejscu i donoszenia załączników w późniejszym terminie. W przypadku pytań lub wątpliwości co do dokumentacji prosimy o wcześniejszy kontakt osobisty (pok. nr 28) lub telefonicznie  85 748 5666.

   

  Zakończenie rekrutacji: 14.12.2022 r. (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji)

  Ogłoszenie wyników – do 23.12.2022 r.

   

  Szczegółowe informacje o zasadach naboru zawarte są w Regulaminie i załącznikach znajdujących się na stronie internetowej Projektu

  Dokumenty rekrutacyjne oraz wykaz Instytucji Przyjmujących, które zadeklarowały gotowość przyjęcia studentów na staż w ramach Projektu znajduje się w  zakładce Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie internetowej: http://www.umb.edu.pl/wf/staze_studenckie_rok_2022_2023

   

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Powrót