Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Nowy konkurs dla uczelni wyższych dotyczący dostępności podmiotów szkolnictwa wyższego

  09.11.2023 14:54
  Autor: Dział Projektów Pomocowych

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs dla uczelni wyższych dotyczący Dostępności podmiotów szkolnictwa wyższego (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego).

  Realizacja projektu ma służyć wzrostowi szeroko rozumianej dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia (w tym osób z niepełnosprawnościami), studiujących, pracujących, współpracujących lub korzystających z oferty uczelni.

  Dofinansowanie można uzyskać na projekty, które obejmują kompleksowe działania prowadzące do osiągnięcia jak największej dostępności uczelni i podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, z uwzględnieniem wszystkich aspektów ich funkcjonowania w następujących obszarach: Struktura organizacyjna, Dostępność architektoniczna, Dostępność informacyjno-komunikacyjna, Dostępność cyfrowa, Technologie, Procedury, Usługi wspierające edukację, Działania podnoszące świadomość niepełnosprawności.

  Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku dokonuje wyboru jednej z dwóch możliwych ścieżek wsparcia: START lub ROZWÓJ, zobowiązując się do spełnienia na wyjściu wszystkich wymagań przewidzianych dla danej ścieżki. Wyboru ścieżki dokonuje się w oparciu o kartę samooceny.

  Projekt powinien być realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami (np. partnerstwo, porozumienie o współpracy, umowa, wolontariat, dodatek)

  Maksymalna wartość projektu w ścieżce START wynosi 2 mln zł, ROZWÓJ – 6 mln zł.

  Maksymalny okres realizacji projektu w ścieżce START wynosi 30 m-cy, ROZWÓJ – 48 m-cy.

  Termin naboru wniosków: 23 października 2023 - 22 lutego 2024 r.

  Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów – lipiec 2024 r.

  Uczelnia może złożyć tylko jeden wniosek w naborze.

  Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: https://www.gov.pl/web/ncbr/dostepnosc-podmiotow-szkolnictwa-wyzszego lub bezpośrednio w Dziale Projektów Pomocowych.

  Osoba do kontaktu – Joanna Witkowska, joanna.witkowska@umb.edu.pl, 85 748 5520.

  Powrót