•  

  Contact

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  Zakład Fizjologii

  ul. Mickiewicza 2c

  15-222 Białystok

  Tel. 48 857485585, 857485588, 857485589

  E-mail: ptf2017@umb.edu.pl