Medical University of Bialystok. Staff UMB.
 • Updated 04.03.2024 by I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

  Staff UMB

  Prof. dr hab. med. Dadan Jacek
  Kierownik Kliniki
  Prof. dr hab. Ładny Jerzy Robert
  z-ca Kierownika Kliniki

   

  • Dr hab. n. med. Myśliwiec Piotr
   Adiunkt

  • Dr hab. n. med. Hady Razak Hady
   Adiunkt

  • Dr n. med. Szymczuk Jarosław
   St. Wykładowca

  • Dr n. med. Zbucki Robert
   Adiunkt

  • Dr n. med. Wojskowicz Piotr
   Asystent

  • Dr. n. med. Łukaszewicz Jerzy
   St. Wykładowca

  • Lek. Łuba Magdalena
   Doktorant

  • Lek. Kozłowski Tomasz
   Asystent