• 22.09.2020 Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

  About us

   
  Head of Department of Inorganic and Analytical Chemistry
  Skrzydlewska Elżbieta,  prof.  PhD

   
  Address:
  Euroregional  Centre of Pharmacy
  ul. Mickiewicza 2D
  15-222 Białystok
  tel. 85 748 5708; 85 748 5881
  tel/fax: 85 748 5882

   

  Office:
  Bińko Krystyna
  tel. 85 748 5708;  85 748 5881
  tel/fax: 85 748 5882
  e-mail: chemanal@umb.edu.pl