• 03.09.2020 Administrator UMB

  Research & Science

   

   

   

  Publications:

   

  • Dąbrowska E, Przylipiak A, Zajkowska M, Piskór B, Sidorkiewicz I, Szmitkowski M, Ławicki S. Possible diagnostic application of CXCL12 and CXCR4 as tumor markers in breast cancer patients. Anticancer Research 2020; 40: 3221 - 3229 http://ar.iiarjournals.org/content/40/6/3221.abstract  Impact Factor - 1,994
  • Przylipiak A. Chirurgia plastyczna sylwetki W: Kołodziejczyk A. (red.) Kosmetologia Tom 2 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2020; 516 - 524.  https://pzwl.pl/Kosmetologia-Tom-2,125600788,p.html
  • Mościcka P, Chróst N, Terlikowski R, Przylipiak M, Wołosik K, Przylipiak A. Hygienic and cosmetic care habits in polish women during COVID‐19 pandemic. J of Cosmet Dermatol. 2020;19: 1840-1845. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocd.13539   Impact Factor - 1,621
  • Chróst N, Adamczyk A, Wołosik K, Mościcka P, Przylipiak A, Galicka E. Historia perfumiarstwa w Azji. Pol J Cosmetol 2019, 22(4): 284-287 http://www.kosmet.pl/pjc.php?opc=AR&lng=pl&art=950
  • Adamczyk A, Chróst N, Przylipiak A, Galicka E.  Historia perfumiarstwa w Europie. Pol J Cosmetol 2019; 22(2), 103-109, http://www.kosmet.pl/pjc.php?opc=AR&lng=pl&art=922

  • Przylipiak M, Przylipiak J, Terlikowski R, Lubowicka E, Chrostek L, Przylipiak A. Improvements in the perception of facial attractiveness following surgical aesthetic treatment; study based on online before and after photos. J Cosmet Dermatol. 2018;1–5. https://doi.org/10.1111/jocd.12818, Impact Factor - 1,529

  • Przylipiak M, Przylipiak J, Terlikowski R, Lubowicka E, Chrostek L, Przylipiak A. Impact of face proportions on face attractiveness. J Cosmet Dermatol. 2018;17:954–959. https://doi.org/10.1111/jocd.12783, Impact Factor - 1,529

  • Lubowicka E, Przylipiak A,  Zajkowska M, Piskór BM, Malinowski P, Fiedorowicz W, Ławicki S, Plasma Chemokine CCL2 and Its Receptor CCR2 Concentrations as Diagnostic Biomarkers for Breast Cancer Patients, BioMed Research International  2018, 9 pages, https://doi.org/10.1155/2018/2124390, Impact Factor – 2,583

  • EK Głażewska, M Niczyporuk, S Ławicki, M Szmitkowski, M Zajkowska, M Donejko, A Przylipiak. ROC analysis of selected matrix metalloproteinases (MMPs) and tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs) in psoriatic patients. Advances in Dermatology and Allergology, 2018, 35, 167-173,  DOI: 10.5114/pdia.2017.66621, Impact Factor – 1,683

  • Praca zbiorowa pod redakcją A. Przylipiaka, Medycyna Estetyczna. Podręcznik dla studentów kosmetologii. , link ->, PZWL, Warszawa, 2017.

  • EK Głażewska , M Niczyporuk, A Przylipiak, M Szmitkowski, M Zajkowska, E Będkowska, R Terlikowski, S Ławicki. Influence of narrowband ultraviolet-B phototherapy on plasma concentration of matrix metalloproteinase - 12 in psoriatic patients. Advances in Dermatology and Allergology, 2017, XXXIV (4): 328–333, link ->, Impact Factor - 1,683

  • EK Głażewska, M Niczyporuk, S Ławicki, M Szmitkowski, M Donejko, M Zajkowska, GE Będkowska, A Przylipiak. Narrowband ultraviolet-B light treatment changes plasma concentrations of MMP-3, MMP-9 and TIMP-3 in psoriatic patients. Therapeutics and Clinical Risk Management, 2017, 13, s. 575-582, link ->, Impact Factor – 2,200

  • M Donejko, E Rysiak, E Galicka, R Terlikowski, EK Głażewska, A Przylipiak. Protective influence of hyaluronic acid on focal adhesion kinase activity in human skin fibroblasts exposed to ethanol. Drug Design, Development and Therapy, 2017 : 11, s. 669-676, link -> , Impact Factor - 2,881

  • EK. Głażewska, M. Niczyporuk, S. Ławicki, M. Szmitkowski, M. Zajkowska, GE. Będkowska, A. Przylipiak , (2016) Therapy of psoriasis with narrowband ultraviolet-B light influences plasma concentrations of MMP-2 and TIMP-2 in patients. Ther Clin Risk Manag, 2016:12, 1579—1585 link -> , Impact Factor – 2,200

  • M. Donejko, A. Przylipiak, E. Rysiak, W. Miltyk, E. Galicka, J. Przylipiak, I. Zaręba, A. Surazynski, (2015) Hyaluronic acid abrogates ethanol-dependent inhibition of collagen biosynthesis in cultured human fibroblasts. Drug Design, Development and Therapy, 2015, 9, 6225—6233  link -> , Impact Factor - 2,881
  • M. Donejko, A. Przylipiak, E. Rysiak, K. Głuszuk, A. Surażyński, (2014) Influence of caffeine and hyaluronic acid on collagen biosynthesis in human skin fibroblasts, Drug Design, Development and Therapy, 2014 ,8 , 1923-1928 link -> , Impact Factor - 3,028
  • A. PRZYLIPIAK, E. Galicka, Donejko, M. Niczyporuk, J. Przylipiak , (2013) A comparative study of internal laser-assisted and conventional liposuction: a look at  the influence of drugs and major surgery on laboratory postoperative values. Drug Design, Development and Therapy 2013, 7, 1195-1200.  link ->, Impact Factor - 3,026
  • Andrzej Przylipiak, Podstawy Medycyny Estetycznej, podręcznik dla studentów kosmetologii, Białystok 2014, ISBN 978-83-937785-4-6, © Copyright by Andrzej Przylipiak, Białystok 2014.  All rights reserved. link ->
  • L.Kiesel, A.PRZYLIPIAK, A.Habenicht, M.Przylipiak, B.Runnebaum (1991) Production of leukotrienes in gonadotropin-releasing hormone stimulated pituitary cells: Potential role in luteinizing hormone release. Proc Natl Acad Sci USA 88, 8801-8805. link -> , Impact Factor - 10,480
  • A.PRZYLIPIAK, L.Kiesel, A.Habenicht, M.Przylipiak, B.Runnebaum.(1990) Exogenous action of 5-lipoxygenase by its metabolites on luteinizing hormone release in rat pituitary cells. Mol Cell Endocrinol 69, 33-39  link ->, Impact Factor - 2,539
  • A.PRZYLIPIAK, L.Kiesel, T.Rabe, K.Helm, M.Przylipiak, B.Runnebaum (1988) Epidermal Growth Factor (EGF) stimulates luteinizing hormone (LH) and arachidonic acid release in rat pituitary cells. Mol Cell Endocrinol 57, 157-162.   link ->, Impact Factor - 2,913

   

   

   

  Congress contributions:

   

   

   

  • Wpływ etanolu, kofeiny i nikotyny na biosyntezę kolagenu, P. Mościcka, X Ogólnopolski Kongres Kosmetologii Estetycznej, Warszawa, 1-2 lutego 2020

  • Poprawa atrakcyjności twarzy po leczeniu estetycznym, A. Przylipiak, Miedzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i AA, Warszawa, Wrzesien 2018

  • Wpływ proporcji struktur twarzy na jej atrakcyjność, A. Przylipiak,  Konferencja Dermatologii Estetycznej, Gdynia, Listopad 2018

  • Komplikacje po zabiegu liposukcji, zapobieganie i leczenie. A. Przylipiak. XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej, Warszawa 6-8 pazdziernika 2017

  • WpIyw nikotyny, kofeiny i alkoholu na biosynteze kolagenu w fibroblastach. A. Przylipiak , X Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego,  „Dermatologia Estetyczna - nauka czy rzemiosło”, Gdynia, 22-24 czerwca 2017, Postępy Dermatologii, Supplement 2017.

  • Powikłania po liposukcji, zapobieganie i leczenie. A. Przylipiak X Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego,  „Dermatologia Estetyczna - nauka czy rzemiosło”, Gdynia, 22-24 czerwca 2017, Postepy Dermatologii, Supplement 2017

  • Megaliposukcja. A. Przylipiak. XI Edycja Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii, Serock, 11-13 maja 2017, Postepy Dermatologii, Supplement 2017.

  • Megaliposukcja, opis wybranych przypadków, A. Przylipiak, Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTMEiAA, Warszawa, 7–9 października 2016

  • Autologiczny przeszczep tkanki tłuszczowej. A. Przylipiak, Konferencja "Kosmetologia - Nauka i Przyszłość", Łódź, 12 marca 2016.

  • Zainteresowanie zabiegami z zakresu medycyny estetycznej wśród mieszkańców województwa podlaskiego.E. Głażewska, E. Galicka, M. Donejko, M. Niczyporuk, A. Przylipiak. Konferencja "Kosmetologia - Nauka i Przyszłość", Łódź, 12 marca 2016.

  • Ocena stężenia i przydatności diagnostycznej metaloproteinzay-9 (MMP-9) i CA 15-3 u pacjentek z rakiem piersi. E.GŁAŻEWSKA, M.Sobolewska, S.Ławicki, E.Gacuta-Szumarska, E.Będkowska, M.Szmitkowski, II Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów Wschodząca Diagnostyka, Białystok, 18.04.2015
  • Ocena stężenia i przydatności diagnostycznej metaloproteinzay-9 (MMP-9) i CA 125 u pacjentek z rakiem jajnika. M.Sobolewska, E.GŁAŻEWSKA, S.Ławicki, E.Gacuta-Szumarska, E.Będkowska, M.Szmitkowski, II Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów Wschodząca Diagnostyka, Białystok, 18.04.2015
  • The plasma levels and diagnostic utility of M-CSF and MMP-9 in breast cancer patients. E.GŁAŻEWSKA, S.Ławicki, M.Sobolewska, G.Będkowska, M.Szmitkowski. EUROMEDLAB Paris 2015, 21-25 June 2015
  • The plasma levels and diagnostic utility of macrophage-colony stimulating factor (M-CSF) and vascular endothelial growth factor (VEGF) in patients with breast cancer or benign breast tumor. M.Szmitkowski, S.Ławicki, M.Sobolewska, E.GŁAŻEWSKA, M.Wojtukiewicz. EUROMEDLAB Paris 2015, 21-25 June 2015
  • Beauty for women after chemotherapy and radiotherapy. I. Zaręba, R. Zaręba, M. Jakuć, E. Rysiak, A. Sójka, M. Donejko, I. Prokop : 1st International Congress of Cosmetology, Bialystok, 20-21 czerwca 2015
  • Skin as the mirror of human mind. M. Jakuć, E. Rysiak, R. Zaręba, I. Zaręba, A. Sójka, M. Donejko. 1st International Congress of Cosmetology, Bialystok, 20-21 czerwca 2015
  • A. Przylipiak. Post-operative care following liposuction. 1st International Congress of Cosmetology, Białystok, 20-21 czerwca 2015
  • Protekcyjne oddziaływanie kwasu hialuronowego na zaburzenia biosyntezy kolagenu wywołane przez Tbhp w fibroblastach skóry ludzkiej. D. Rapacz, M. Donejko, H. Janowski, S. Płatkowski, A. Surażyński. Ogólnopolska Konferencja "Wyzwania Współczesnej Farmacji". Przegląd Prac Naukowych Studentów Farmacji, Lublin, 14 marca 2015
  • Wpływ etanolu na proces apoptozy w fibroblastach skóry ludzkiej. S. Płatkowski, M. Donejko, A. Surażyński, A. Kazberuk, M. Chrostowska, D. Rapacz. Ogólnopolska Konferencja "Wyzwania Współczesnej Farmacji". Przegląd Prac Naukowych Studentów Farmacji, Lublin, 14 marca 2015
  • Badania porównawcze liposukcji konwencjonalnej oraz liposukcji wspomaganej laserem. A. Przylipiak Dermatologia estetyczna, medycyna przeciwstarzeniowa i kosmetologia – wyzwania. Gdynia, 26-27 czerwca 2015.
  • Remodeling skóry w cukrzycy - rola wybranych leków przeciwcukrzycowych. H. Car, M. Knaś, M. NICZYPORUK, A. Zalewska,  XV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Warszawa,  2-4 pazdziernika 2015
  • Wpływ działania używek na biosyntezę kolagenu w fibroblastach skóry ludzkiej.  A. Przylipiak, M. Donejko, XV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Warszawa,  2-4 pazdziernika 2015

  • Przeszczep autologiczny tkanki tłuszczowej wg Rogera Amar. A. Przylipiak, E. Galicka, J. Przylipiak, XV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Warszawa,  2-4 pazdziernika 2015

  • The plasma levels and diagnostic utility of cytokine VEGF in ovarian cancer patients. E.GŁAŻEWSKA,  S.Ławicki, A.Przylipiak, M.Szmitkowski, G.Będkowska, E.Gacuta. FCC WORLDLAB ISTANBUL 2014, 22nd International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 22nd Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting (BCLF 2014), 26th National Congress of the Turkish Biochemical Society (TBS 2014), 22-26 June 2014, Istanbul, Turkey.

  • Badania porównawcze liposukcji konwencjonalnej oraz liposukcji wspieranej laserem: wpływ zabiegu na wyniki wybranych badań dodatkowych. A. Przylipiak, XIV Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Warszawa 3-5 października 2014

  • Sposób wykonania autologicznego przeszczepu tkanki tłuszczowej. A. Przylipiak, VII Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Gdańsk 9-11 maja 2013
  • Wpływ kwasu hialuronowego na zaburzenia metabolizmu kolagenu wywołane metanolem, nikotyną i kofeiną w fibroblastach skóry ludzkiej. M. Donejko, E. Rysiak, A. Kwolek, P. Drągowski, L. Karbarz, A. Przylipiak, XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Białystok, 18-21 września 2013 r.
  • Czy autologiczny przeszczep tłuszczu jest terapią komórkami macierzystymi? Andrzej Przylipiak, XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Białystok, 18-21 września 2013
  • Przebieg pooperacyjny po zabiegu odsysania tłuszczu. A. Przylipiak, XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Kraków 19-22 września 2012
  • Guzowatość nosa – leczenie laserem dwutlenkowo-węglowym. M. Niczyporuk, D. Zwierz-Gugała, P. Aleksiejczuk, A. Klepacki, XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Kraków 19-22 września 2012
  • Zastosowanie lasera neodymowo-yagowego w leczeniu nabytego naczyniaka żylnego błony śluzowej policzka. P. Aleksiejczuk, D. Zwierz-Gugała, M, Niczyporuk, H. Myśliwiec, XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Kraków 19-22 września 2012

   

   

  Laboratory techniques:
   

   

   

  • cell culture
   • fibroblasts
   • keratinocytes
   • superfusion
  • separation techniques
   • liquid chromatography [HPLC]
  • immunoassay
   • radioimmunoassay (RIA)

   

  Research activity:

   

   

  • Role of stem cells in aesthetic medicine.
  • Influence of chosen factors on human fibroblast growth in vitro.
  • Mechanisms of regulation of adipose tissue by epigallocatechine gallate, contained in green tea.

   

  Scientific Meetings of the Department:

   

  • 29.10.2012 – Sprawozdanie z Kongresu Dermatologicznego w Krakowie – A. Przylipiak,  M. Niczyporuk
  • 21.11.2012 – Flebologia estetyczna – M. Donejko
  • 28.11.2012 – Chirurgia bariatryczna – M. Donejko
  • 23.01.2013 – Autologiczny przeszczep tłuszczu – E. Galicka
  • 21.02.2013 – Zagadnienia endokrynologiczne w medycynie estetycznej – A. Przylipiak
  • 21.03.2013 – Tatuaż – korekta i usuwanie – M. Niczyporuk
  • 28.03.2013 – Powiększanie i redukcja piersi – E. Galicka
  • 18.04.2013 – Fotodermatozy – M. Niczyporuk
  • 25.04.2013 – Przeszczep włosów. Leczenie hypertrichozy – M. Donejko
  • 16.05.2013 – Liposukcja. Autologiczny przeszczep tłuszczu – Gdańsk – A. Przylipiak
  • 13.06.2013 – Komórki macierzyste w medycynie estetycznej – E. Galicka
  • 15.11.2013 – Niepożądane efekty działania wypełniaczy tkankowych  –  M. Niczyporuk
  • 20.12.2013 – Dysmorfofobia –  A. Przylipiak
  • 31.01.2014 – Powikłania po operacji korekcji piersi – K. Głażewska
  • 05.02.2014 – Toksyna botulinowa: rys historyczny i nowe wskazania terapeutyczne – E. Galicka
  • 12.02.2014 – Atrakcyjność zewnętrzna człowieka – M. Donejko 
  • 07.03.2014 – Korekta przerostu mięśni łydki przy zastosowaniu selektywnej neurotomii   –  M. Niczyporuk
  • 07.03.2014 – Biologiczne mechanizmy regeneracji skóry po zabiegach kosmetycznych –  K. Głażewska   
  • 01.04.2014 – Augmentacja policzka w okolicy kości jarzmowej preparatem SubQ – A. Przylipiak
  • 29.04.2014 – Starzenie się skóry – E. Galicka
  • 29.04.2014 – Rola kolagenu i kwasu hialuronowego w komórce – M. Donejko
  • 27.05.2014 – Mezoterapia igłowa, historia i technika wykonania – K. Głażewska
  • 27.05.2014 – Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w medycynie estetycznej – M. Niczyporuk
  • 13.10.2014 – Sprawozdanie z Kongresu Medycyny Estetycznej w Warszawie – A. Przylipiak
  • 13.10.2014 – Streszczenie: Znaczenie snu w percepcji urody – E. Galicka
  • 03.11.2014 – Złote nici i ich rola w poprawie jakości skóry - K. Głażewska
  • 03.11.2014 – Streszczenie: procesy metaboliczne w tworzenia blizny – M. Niczyporuk
  • 01.12.2014 – Karboksyterapia w medycynie estetycznej – E. Galicka
  • 01.12.2014 – Streszczenie: Rola metaloproteinaz w metabolizmie skóry – K. Głażewska
  • 12.01.2015 – Wrastające paznokcie: postępowanie dermatologiczne i chirurgiczne – M. Niczyporuk
  • 12.01.2015 – Streszczenie: Aktywacja tłuszczu brązowego w hipotermii u ludzi – A. Przylipiak
  • 19.01.2015 – Wrastające paznokcie: postępowanie kosmetologiczno-podologiczne – M. Donejko
  • 19.01.2015 – Streszczenie:  Aktywacja preadipocytow, rola czynnika Pref-1 – M.Donejko
  • 16.03.2015 – Substytucja hormonalna w medycynie estetycznej – K. Głażewska
  • 04.05.2015 – Nowe trendy laseroterapii w medycynie estetycznej – M. Niczyporuk
  • 04.05.2015 – Rola komórek macierzystych w medycynie – E. Galicka
  • 11.05.2015 – Co nowego w chirurgi bariatrycznej i flebologii – M. Donejko
  • 15.06.2015 – Megaliposukcja – A. Przylipiak
  • 15.06.2015 – Wpływ promieniowania UV B na stężenie i metabolizm kwasu hialuronowego w skórze – M. Niczyporuk
  • 12.10.2015 – Wpływ używek na biosyntezę kolagenu w fibroblastach skóry ludzkiej – A. Przylipiak
  • 12.10.2015 – Wykonanie przeszczepu autologicznego tkanki tłuszczowej wg. Rogera Amar – A. Przylipiak
  • 09.11.2015 –  Rola skóry jako narządu integrującego ze środowiskiem – M. Niczyporuk
  • 07.12.2015 – Streszczenie: Zmarszczki silniejszym argumentem przeciw solarium niż rak – A. Przylipiak
  • 18.01.2016 – Czynniki zewnątrz pochodne w procesie starzenia skóry – K. Głażewska
  • 08.02.2016 – Metody leczenia blizn potrądzikowych – E. Galicka
  • 03.03.2016 – Chirurgia tkanki tłuszczowej  – A. Przylipiak
  • 10.03.2016 – Streszczenie: Zachorowalność na choroby dermatologiczne mieszkańców Białegostoku – K. Głażewska
  • 10.03.2016 – Streszczenie: Wpływ proporcji na percepcję urody – E. Galicka
  • 15.03.2016 – Streszczenie: Wpływ poglądów wyznaniowych na poczucie szczęścia u pacjentów medycyny estetycznej – E. Galicka
  • 02.06.2016 – Co nowego w karboksyterapii? – M. Niczyporuk
  • 02.06.2016 – Streszczenie: zastosowanie botoksu w leczeniu bliznowców – A. Przylipiak
  • 09.06.2016 – Metody korekcji blizn – E. Galicka
  • 09.06.2016 – Streszczenie: biofilm jako przyczyna komplikacji po wypełniaczach – M. Niczyporuk
  • 14.12.2016 – Megaliposukcja – A. Przylipiak
  • 14.12.2016 – Streszczenie: wykonywanie liftingu twarzy toksyną botulinową – A. Przylipiak
  • 12.01.2017 – Metody leczenia ginekomastii – E. Galicka
  • 12.01.2017 – Streszczenie - Markery komórek macierzystych CK17 i CK19 w łysieniu – E. Lubowicka
  • 19.01.2017 – Postępy przeszczepiania włosów  – N. Domian
  • 19.01.2017 – Streszczenie - Stężenia MMP2- i TIMP-2 u pacjentów z łuszczycą leczonych n-UVB – K. Głażewska
  • 10.11.2017 – Powikłania po zabiegu liposukcji, zapobieganie i leczenie  – A. Przylipiak
  • 17.11.2017 – Łuszczyca - przewlekła choroba skóry, charakterystyka i leczenie – B. Piskór
  • 24.11.2017 – Zastosowanie autologicznych komórek macierzystych w odmładzaniu twarzy – E. Lubowicka
  • 01.12.2017 – Streszczenie - Laser CO2 skin rejuvenation – M.Niczyporuk
  • 08.12.2017 – Zastosowanie produktów spożywczych w kosmetykach  – E. Galicka
  • 11.12.2018 – Sprawozdanie z Konferencji Dermatologii Estetycznej w Gdyni, 22-24 listopada 2018 – A. Przylipiak
  • 04.02.2019 – Wpływ działań medycyny estetycznej na atrakcyjność twarzy - A. Przylipiak
  • 09.04.2019 – Kolagen - fakty i mity - M. Niczyporuk