Medical University of Bialystok. Consultation hours.
  • Updated 08.02.2024 by Klinika Geriatrii

    Consultation hours

    Prof. Zyta Beata Wojszel - Wednesday- 12.00- 13.30

    Dr Agnieszka Kasiukiewicz - Thursday - 12.00-13.30