Medical University of Bialystok. Patient Care.
 • Updated 05.09.2019 by Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

  Patient Care

  Struktura Kliniki

   

   

   

  Telefony

  Sekretariat

  • 085 7416 921

  Oddział obserwacyjno-zakaźny

  • 085 7409 478;
  • 085 7409 480

  Oddział AIDS

  • 085 7409 479;
  • 085 7409 477

  Oddział chorób wątroby A

  • 085 7409 490;
  • 085 7409 488

  Oddział chorób wątroby B

  • 085 7409 491;
  • 085 7409 489

   

  Poradnia chorób jelit

  • 085 7409 445

  Poradnia chorób wątroby

  • 085 7409 448

   Poradnia chorób tropikalnych

  • 085 7409 478

  Pracownia endoskopowa

  • 085 7409 492

  Punkt szczepień

  • 085 7409 478

  Laboratorium Kliniki

  • 085 7409 483