Medical University of Bialystok. Klinika Neurochirurgii z Zakładem Neurologii Inwazyjnej.