Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tutkimus.
 • viimeinen muutos 26.04.2023 Administrator UMB

  Tutkimus

  Bialystokin lääketieteellinen yliopisto (UMB) on yksi dynaamisimmin kehittyviä lääketieteellisiä oppilaitoksia Keski-Euroopassa, joka edistää innovatiivista tietopolitiikkaa.

  UMB on alansa edelläkävijä ja johtaja innovatiivisten laajamittaisten tutkimusten toteuttamista, joihin kuuluvat erityisesti innovatiiviset tekoälyratkaisut yleisessä lääketieteessä, genomiikassa, proteomiikassa, metabolomiikassa, radiologiassa ja bioinformatiikassa. UMB:ssa perustettiin ensimmäinen lääketieteellisen tekoälyn keskus, jonka tutkimustoiminta keskittyy korkealaatuisten kattavien tietojen keräämiseen potilailta, joilla on todettu elintasosairauksia. UMB on johtava biopankkitoimintalaitos, jossa säilytetään biologinen materiaali elintasosairauksista kärsiviltä potilailta. Lisäksi lääketieteellisessä yliopistossa suoritetaan väestötutkimus, joka on ainutlaatuinen tässä Euroopan osassa ja kattaa kymmenen tuhatta Białystokin asukasta (Białystok Plus -tutkimus).

  UMB toteuttaa yhteistyössä kansallisen tutkimus- ja kehityskeskuksen kanssa uniikkeja tutkimushankkeita elintasosairauksista ja yksilöllistetystä lääketieteestä. Yksi niistä on hanke, jonka tarkoituksena on luoda biopankkimalli ja palvelu, joka tukee päätöksentekoprosessia ei-pienisoluisten keuhkosyövien varhaisvaiheiden diagnosoinnissa ja hoidossa (MOBIT). Tämän projektin tuloksena on ollut ainutlaatuinen genomitietokanta, joka sisältää ei-pienisoluisen keuhkosyöpäpotilaiden tarkkoja analyysitietoja. Toinen hanke keskittyy uudenlaiseen tietokonediagnostiikkamenetelmään VAMP (Voice Analysis for Medical Professionals), jonka tarkoituksena on nopeuttaa elintasosairauksien, psyykkisten sairauksien ja neurologisten vaurioiden havaitsemisen niiden alkuvaiheessa.

  Menetelmän ansiosta lääketieteellinen diagnostiikka voidaan käynnistää paitsi lääkärivierailun aikana, myös puhelinkeskustelussa. Yliopisto panostaa tutkijaryhmien työskentelyyn innovatiivisimmilla tutkimusalueilla ulkomaisten kumppaneiden kanssa. Tätä vahvistaa mm. Puolan tieteen säätiön kanssa, osana TEAM-ohjelmaa toteutettu hanke, jonka tarkoituksena on selittää lihaksensisäisten lipidien kertymisen merkitys lihasinsuliiniresistenssin indusoinnissa. Suoritettujen testien avulla voidaan määrittää yksittäisten lipidiryhmien vaikutus insuliinireitin aktiivisuuteen. Niiden ansiosta on mahdollista löytää kriittisiä pisteitä insuliinireitistä, joiden toimintaa heikentää lihaksensisäisten lipidien kertyminen. Projektin tulokset tarjoavat tietoa uusien tavoitteiden määrittämiseksi insuliiniresistenssin ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

  Yliopistossa on erittäin moderni tiede- ja opetustarjonta sekä kalusto ja laboratoriot, mm. EU-regio alueen farmasiakeskus, kokeellisen lääketieteen keskus, jolla on GLP-sertifikaatti, kliininen tutkimuskeskus, innovaatiotutkimuskeskus, bioinformatiikka- ja tietojenkäsittelykeskus, moderni yliopistollinen sairaala, Biobank, tekoälykeskus sekä molekyylikuvantamis- ja teknologiakehityslaboratorio.

  Yliopiston korkeasti koulutettu tieteellinen henkilökunta (900 opettajaa, joista 300 professoria ja habilitoitua tohtoria) hyödyntää laajasti saatavilla olevia kehittämisohjelmia, jotka mahdollistavat opintovierailut ja koulutuksen maailman parhaissa tutkimuskeskuksissa. Yliopisto tekee yhteistyötä kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa, osallistuu yhteisiin tutkimusprojekteihin, kutsuu professoreita ja tutkijoita koko maailmasta, mm. sellaisista laitoksista kuin Mayo Clinic, National Institute of Health in Bethesda, Harvard Medical School, University of Pennsylvania, Universitätsmedizin Greifswald, Universidad CEU San Pablo, Madrid, China Agricultural University. Noin 25% UMB:n julkaisuja on tehty kansainvälisen yhteistyön tuloksena sellaisten tutkijoiden kanssa, jotka edustavat maailmanlaajuisia tutkimus- ja kehityskeskuksia.

  Bialystokin lääketieteellisen yliopiston tutkijat aktiivisesti patentoivat ja kaupallistavat tieteellisiä löytöjään, ja yliopisto on avoin yhteistyölle eri liiketoimijoiden kanssa. Viimeisimpiä UMB-patentteja ovat: Medical Honey, propolisuutteeseen perustuva tuote, joka hidastaa aivojen glioblastooman kehittymistä; UMB:n lisensoima LOB-nimisen yrityksen valmiste, joka vahvistaa mehiläisiä; keinotekoinen sylki tai Bialowieza-metsän sieniuute, joka voi tulevaisuudessa auttaa taistelussa paksusuolisyöpää vastaan.

  Vuosina 2012–2017 yliopisto sai KNOW-todistuksen ja tiede- ja korkeakouluopetusministeri tunnusti sen kansalliseksi tieteelliseksi johtokeskukseksi.

  Tärkeä UMB:n saavutus on kansainvälisten, monitieteisten jatko-opintojen perustaminen lääketieteellisen biologian ja biostatistiikan aloille. Euroopan komissio myönsi rahoitusta tähän ohjelmaan osana arvostettua eurooppalaista COFUND-kilpailua: Marie Skłodowska-Curien Horisontti 2020 -puiteohjelmaa. Hanketta rahoitti myös Puolan tiede- ja korkeakouluministeriö. UMB ainoana Puolan yliopistona sai rahoitusta COFUND-kilpailussa osana arvostettua Marie Skłodowska-Curie -toimintaa.

  Marraskuussa 2018 tiede- ja korkeakouluministeri sisällytti Bialystokin lääketieteellisen yliopiston 20 parhaan joukkoon maan lähes 400 yliopistosta ja oppilaitos sai taloudellista tukea hankkeelle "Erinomaisuuden strategia Bialystokin lääketieteellisessä yliopistossa - tulevaisuuden tutkimusinstituutti" valmisteluna arvostetun ns. tutkimusyliopiston aseman saamiseksi.

  Yliopisto julkaisee kaksi aikakauslehteä, mukaan lukien Philadelphia-luettelossa olevaa Advances in Medical Sciences (IF 2,852)  ja tiede- ja korkeakouluministeriön luettelosta löytyvää Progress in Health Sciences.

  Olemme silta, joka yhdistää idän ja lännen tiedettä. Vastaamme aktiivisesti yhteiskunnan terveystarpeisiin. Jopa Jagiellonia Białystok -joukkueen pelaajat, jotka ovat jalkapallon Puolan mestaruuskilpailuissa sijoittuneet toiseksi, käyvät läpi kestävyystestejä kliinisessä tutkimuskeskuksessamme.

  Yliopiston paikka on kahdeksastoista-luvun barokki-palatsi, jota kutsutaan pohjoisen Versaillesiksi ja joka sijaitsee kaupungin keskustassa. Rakennuksen alakerrassa sijaitsee moderni multimediamuseo, joka on omistettu yliopiston ja Bialystokin historialle. Lähellä (kävelyetäisyydellä) on yliopiston kampus: kaksi kliinistä sairaalaa ja opiskelija-talot sekä urheilutilat.

  Bialystokin lääketieteellinen yliopisto merkitsee lähes 70 vuoden perinnettä, 30 000 valmistuneita ja lääketieteellisiä innovaatioita.

  TÄÄLLÄ TEHDÄÄN TIEDETTÄ!

   

  Yliopiston merkittävän aseman vahvistavat myös opetus- ja tiedeministeriön myöntämät tieteelliset kategoriat (tieteellisen toiminnan arvioinnissa vuosille 2017-2021): lääketieteen tieteenalan korkein mahdollinen A+ ja A-luokka tieteenaloissa: lääketieteet ja terveystieteet. Tämä tulos on yksi parhaista Puolan yliopistojen joukossa.
  Tiede- ja kehitysyhteistyövararehtorin kanslia
  puh. +48 518 526 796
  e-mail: biuroprorektora@umb.edu.pl