Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O fundacji.
 • Ostatnia zmiana 28.05.2024 przez Administrator UMB

  O fundacji

  Fundacja Uniwersytetu Medycznego, ustanowiona przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jest niezależną, niedochodową organizacją, samodzielną finansowo, działającą od 23 września 1996 roku.

  Celem Fundacji jest wspieranie finansowe działalności dydaktycznej, naukowej i klinicznej, prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Fundacja wypełnia swoje cele statutowe przede wszystkim poprzez organizowanie i finansowanie przedsięwzięć prowadzących do rozwoju i unowocześniania bazy dydaktycznej i naukowej, zwłaszcza tych podejmowanych na skalę ogólnouczelnianą. Dotacje przyznawane są na realizację konkretnych projektów i przedsięwzięć.

  Fundacja nie otrzymuje żadnych dotacji budżetowych. Środki finansowe uzyskuje z działalności gospodarczej i usługowej, prowadzonej przez Fundację, a także z darowizn od osób fizycznych i prawnych.

  Radę Fundacji powołuje Fundator. Bieżącą działalnością Fundacji kieruje Zarząd powoływany przez Radę. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

   

  Pobierz Statut Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.


  Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  tel. 85 748 54 01

  rko@umb.edu.pl
  NIP: 542-227-56-50

  Bank Pekao S.A.
  Nr konta 46 1240 5211 1111 0000 4929 4972