Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 1949 - 1959.
 • Ostatnia zmiana 24.08.2015 przez Administrator UMB

  1949 - 1959

  1949

   

  • Jerzy Sztachelski wystąpił z inicjatywą utworzenia Akademii Medycznej w Białymstoku.
  • Funkcję rektora i organizację Uczelni powierzono Tadeuszowi Kielanowskiemu.
  • Na siedzibę Uczelni przekazano pałac Branickich, a na użytek zakładów teoretycznych - budynek byłego Seminarium Nauczycielskiego, który otrzymał nazwę Collegium Primum.


  1950

   

  • Powołano Akademię Lekarską w Białymstoku (mocą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego) z pięćsetnym wydziałem lekarskim na świecie i dziesiątym w Polsce powojennej.
  • Rektor Tadeusz Kielanowski powołał pierwszą, w nowo powstałej Uczelni, Klinikę Ftyzjopulmonologiczną, z siedzibą w Szpitalu Wojewódzkim im. Jędrzeja Śniadeckiego przy ul. Piwnej 14 (obecnie ul. M. Skłodowskiej-Curie).
  • Powołano pierwsze zakłady nauk podstawowych: Zakład Anatomii Prawidłowej, Zakład Biologii, Zakład Chemii Ogólnej i Zakład Fizyki.
  • 2 października odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego.
  • Rozpoczęły działalność: Białostocki Oddział Zrzeszenia Studentów Polskich i Akademicki Związek Sportowy.


  1951

   

  • Uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych i przeprowadzono pierwsze przewody doktorskie.
  • Powstało Studenckie Studium Radiowe.


  1952

   

  • Oddano do użytku Dom Studenta Nr 1.


  1953

   

  • Bazą lokalową pierwszych klinik Akademii były szpitale: Wojewódzki Szpital im. J. Śniadeckiego i Wojewódzki Szpital im. M. Skłodowskiej-Curie.


  1954

   

  • Oddano do użytku gmach zakładów teoretycznych, nazwany później Collegium Universum.
  • Powołano Klinikę Chorób Psychicznych na bazie lokalowej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Choroszczy.

   

  1955

   

  • Wydano pierwsze dyplomy lekarza.
  • Rozpoczęto wydawanie czasopisma naukowego "Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku".
  • Stanowisko Rektora AMB objął prof. Stanisław Legeżyński.


  1956

   

  • Rozpoczęto wydawanie czasopisma akademickiego "Medyk Białostocki".


  1957

   

  • Rozpoczął działalność Klub Studencki "Co Nie Co".


  1958

   

  • Oddano do użytku budynek diagnostyczno-dydaktyczny przy ul. M. Skłodowskiej - Curie (Obecnie mieszczą się w nim zakłady i sala wykładowa Oddziału Stomatologii.


  1959

   

  • Rozpoczął działalność Klub Studencki "Herkulesy".
  • Stanowisko rektora objął prof. Jakub Chlebowski.