Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 1960 - 1969.
 • Ostatnia zmiana 13.03.2015 przez Administrator UMB

  1960 - 1969

  1960

  • Po raz pierwszy troje absolwentów Wydziału Lekarskiego AMB uzyskało stopień naukowy doktora nauk medycznych.
  • Tytuł doctora honoris causa otrzymał Jerzy Dobromir Sztachelski, orędownik utworzenia Akademii Medycznej w Białymstoku.


  1961

  • Przeprowadzono pierwsze przewody habilitacyjne.


  1962

  • Oddano do użytku Państwowy Szpital Kliniczny.
  • Stanowisko Rektora AMB objął prof. Ludwik Komczyński.


  1965

  • Po raz pierwszy absolwent Wydziału Lekarskiego AMB uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.
  • Tytuł doctora honoris causa otrzymał prof. Tadeusz Michał Kielanowski, pierwszy rektor Akademii Medycznej.


  1966

  • Bazą lokalową Kliniki Chorób Zakaźnych stał się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kazimierza Dłuskiego.


  1968

  • Na Wydziale Lekarskim powołano Oddział Stomatologii.
  • Powołano Studium Doktoranckie.