Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 2010-2014.
 • Ostatnia zmiana 16.03.2015 przez Administrator UMB

  2010-2014

  2010

   

  • Obchody 60–lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  • Wydziały: Lekarski, Farmaceutyczny i Nauk o Zdrowiu uzyskały I kategorię w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Wydział Nauk o Zdrowiu uzyskał uprawnienia do nadawania doktora nauk o zdrowiu.
  • Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim otrzymał uprawnienia habilitacyjne z zakresu stomatologii.
  • Utworzono Zakład Farmakologii Doświadczalnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  • Prezydent Miasta Białegostoku przekazał na użytek UMB nieruchomość zabudowaną, położoną przy ulicy Mieszka I 4B.
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku włączył się do obchodów Europejskiej Nocy Muzeów.
  • Podpisano umowę o współpracy UMB z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu w Heidelbergu.
  • Powołanie na bazie UMB dwóch zamiejscowych zakładów PAN Instytutu Rozwoju Zwierząt i Badań Żywności w Olsztynie: Zakładu Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka oraz Zakładu Profilaktyki Chorób Metabolicznych.
  • Wydano albumu pt. „Od Akademii Medycznej do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Historia Uczelni 2000 – 2010”, pod red. dr Magdaleny Grassmann i prof. Lecha Chyczewskiego.
  • Tytuł doctora honoris causa UMB otrzymał prof. Jan Górski.
  • Odbył się Piknik Integracyjny Społeczności Akademickiej na dziedzińcu siedziby głównej uczelni w ramach obchodów 60–lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  2011

   

  • W rankingu uczelni, sporządzonego przez Wydawnictwo Edukacyjne „Perspektywy” oraz dziennik „Rzeczpospolita”, UMB uzyskał tytuł uczelni o najwyższej efektywności naukowej oraz miano Kuźni Kadr w rankingu szkół wyższych w 2011 r.
  • Wszystkie wydziały Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uzyskały pierwszą, najwyższą kategorię, podczas oceny parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres 2005 – 2009.
  • Wydział Nauk o Zdrowiu uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.
  • Utworzono Katedrę Protetyki Stomatologicznej w Centrum Dydaktyki Stomatologicznej na Wydziale Lekarskim.
  • Powołano Muzeum Historii Medycyny i Farmacji.
  • Zmieniono nazwę Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej na Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej.
  • Nagrano film promocyjny LIPDUB UMB.
  • Przeniesiono Wydział Nauk o Zdrowiu do nowoczesnego Centrum Dydaktyczno – Naukowego przy ul. Szpitalnej 37 w Białymstoku.
  • Podpisano porozumienia o połączeniu Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego im. K. Dłuskiego i poradni p/Gruźliczej z Oddziałem Szpitalnym w Białymstoku z USK.
  • Zakończono projekt pn. „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem obiektów na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”
  • Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej.
  • Powołano Stowarzyszenie Absolwentów UMB w Stanach Zjednoczonych.
  • Podpisano porozumienia o współpracy pomiędzy UMB i Bukovinian State Medical University, Ukraina.
  • Podpisano umowę miedzy UMB a Uniwersytetem Medycznym w Stanford, USA.
  • Tytuł doctora honoris causa UMB otrzymała prof. Ida Teresa Kinalska.
  • Rozpoczęto badania architektoniczno – archeologiczne w piwnicach gmachu głównego pałacu Branickich, siedziby UMB.
    

   

  2012

   

  • Uroczyste otwarcie Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 2D.
  • Utworzono Centrum Naukowe pn. Center for Innovative Research, w skład którego weszły Wydział Lekarski oraz Wydział Farmaceutyczny UMB oraz Hasselt University, CenStat z siedzibą w Diepenbek (Belgia), University San Pablo-CEU, CEMBIO (Center for Metabolomics and Bioanalisis) w Madrycie (Hiszpania) oraz Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
  • Prof. Jacek Nikliński ponownie został Rektorem uczelni.
  • Podpisano porozumienia o współpracy pomiędzy UMB a Operą i Filharmonią Podlaską.
  • Uruchomiono nowy serwis internetowy UMB.
  • Jubileusz 60-lecia Chóru UMB.
  • Klinika Ginekologii zmieniła nazwę na Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej.
  • Uroczyste otwarcie Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB przy ul. Szpitalnej 37 w Białymstoku.
  • Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymało elitarny status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
  • Prof. T. Hirnle z kardiochirurgami i kardiologami inwazyjnymi z Kliniki Kardiochirurgii USK wykonali pionierską operację wszczepienia sztucznej zastawki aortalnej w miejsce biologicznej zastawki mitralnej.
  • Publikacja wydawnictwa jubileuszowego „Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika”, pod red. L. Chyczewskiego, M. Grassmann, P. Radziejewskiego.
  • Utworzono Biuro Karier UMB podporządkowane prorektorowi ds. studenckich oraz Biuro ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.
  • Na potrzeby KNOW na Wydziale Lekarskim powołano nowe jednostki dydaktyczne: Centrum Badań Klinicznych, Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych, Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych oraz Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji.
  • Budynek Centrum Dydaktyczno- Naukowego WNoZ został wyróżniony w konkursie na najlepszy obiekt wzniesiony w województwie podlaskim w latach 2009 – 2012, organizowanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Białystok.
  • Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej.
  • Utworzono Uczelniane Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii przy Wydziale Lekarskim z Odziałem Nauczania Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB.
  • Wydział Farmaceutyczny z odziałem Medycyny Laboratoryjnej otrzymał akredytację instytucjonalną wydana przez Polską Komisję Akredytacyjną.
  • Jubileusz 50–lecia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
  • Klinika rehabilitacji Dziecięcej zmieniła nazwę na Klinikę Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać szansę”.
    

   

  2013

   

  • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB otrzymał prestiżową kategorię A+, zaś Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu kategorię A w  kategoryzacji MNiSW.
  • Podpisano list intencyjnego o współpracy między władzami Białegostoku, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Politechniką Białostocką i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.
  • Centrum Medycyny Doświadczalnej UMB otrzymało certyfikat Good Laboratory Practice (GLP).
  • I Inauguracja Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka.
  • Wizyta ambasadora Ekwadoru – Jego Ekscelencji Fabiána Valdivieso.
  • Wizyta ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.
  • Centrum Badań Innowacyjnych UMB zajęło I miejsce w konkursie Podlaska Marka Roku 2012.
  • USK otrzymał nagrodę „Lew Biznesu” oraz Certyfikat „Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości”.
  • 60 lecie Zakładu Patomorfologii Lekarskiej; odsłonięcie tablicy pamięci Profesora Ludwika Komczyńskiego w Collegium Pathologicum UMB.
  • Opublikowano trzeci tom z serii jubileuszowej pt. „Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950 – 2013”, pod red. L. Chyczewskiego, M. Grassmann, P. Radziewskiego, M. Piszczatowskiej.
  • Rozpoczęcie budowy uczelnianego centrum bioinformatycznego – jednego z elementów Centrum Badań Innowacyjnych.
  • Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz oficjalnie uruchomił program finansowania leczenia niepłodności w USK.
  • 50 lecie Studium Języków Obcych UMB.
  • Inauguracja „Biostatyki” – nowych studiów podyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB prowadzonych w języku angielskim metodą distance learning.
  • UDSK znalazł się w setce najlepszych placówek szpitalnych w Polsce.
  • Na Wydziale Lekarskim powołano Zakład Chorób Metabolicznych.
  • USK zdobył I nagrodę w Konkursie Perły Medycyny 2013 w kategorii PROJEKT pt. ”Włączeni do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku dwóch szpitali: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Dłuskiego w Białymstoku oraz Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku”.


   

  2014

   

  • Naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (prof. dr hab. Anna Bielawska i prof. dr hab. Krzysztof Bielawski) uzyskali dwa patenty: na nowy związek chemiczny - nowe pochodne izochinolinowe (we współpracy z Instytutem Chemii Organicznej PAN), który może być zastosowany do profilaktyki lub leczenia chorób nowotworowych oraz związek chemiczny, pomocny w produkcji leków przeciwnowotworowych (we współpracy z zespołem Uniwersytety Medycznego w Lublinie).
  • Pracownicy Zakładu Mikrobiologii UMB pod kierownictwem dr hab. Katarzyny Leszczyńskiej jako pierwsi na świecie poznali pełna sekwencję genomu bakterii Escherichia albertii.
  • Chirurdzy z Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Plastycznej USK w Białymstoku jako pierwsi w Polsce, w trakcie rekonstrukcji kości żuchwy, wszczepili implant 3D, który powstał indywidualnie na potrzeby danego pacjenta na drukarce 3D. Był to pierwszy implant w Polsce wykonany tą technologią.
  • Wizyta premiera RP Donalda Tuska na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.
  • Wizyta Ambasadora Szwecji w Polsce Staffana Herrströma.
  • Wizyta Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz.
  • Wizyta przedstawicieli wydziałów promocji handlu i inwestycji 50 polskich ambasad z Europy, Azji oraz Ameryki Północnej i Ameryki Południowej w UMB.
  • Odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowo-seminaryjne z władzami, promotorami i doktorantami Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na którym doktoranci obu jednostek prezentowali publicznie założenia swoich projektów badawczych oraz pierwsze wyniki. W spotkaniu wzięli także udział przedstawicie pozostałych Stron Centrum Badań Innowacyjnych, mającego status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).
  • Podpisano porozumienie o organizacji Podlaskiego Centrum Nauki, które utworzą wspólnie 3 największe podlaskie uczelnie: Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Medyczny, a także Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Białowieży i Fundacja Edukacji i Nauki w Białymstoku.
  • W Pałacu Branickich – siedzibie UMB, podpisano Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego - dokument określający najważniejsze inwestycje, które zostaną zrealizowane w regionie, w tym dwa projekty należące do Uniwersytetu Medycznego: rozbudowa i przebudowa USK oraz wyposażenie Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidualizowanej.
  • Podpisano porozumienie sieci naukowej pod nazwą "Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz rozwiązywania prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka”. Umowę podpisały: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Śląski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet w Cambridge.
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uhonorowany "Złotą Kroplą" za wkład i wsparcie przy organizacji akcji poboru krwi na uczelni.
  • Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej UMB otrzymała nagrodę "Wzorcowa Placówka Służby Zdrowia". Nagrodę przyznała kapituła konkursu im. Profesora Zbigniewa Religi, organizowanego przez Fundację Dzieciom "Zdążyć z pomocą".
  • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku po raz kolejny znalazł się w "Złotej Setce" najlepszych szpitali w Polsce.
  • Utworzono Zakład Stomatologii Zintegrowanej na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  • W budynku Centrum Technologicznego BPN-T powstało Laboratorium Obrazowania Medycznego (LOM) z pracownią izotopową klasy II – wspólna inicjatywa UMB i Miasta Białystok. Laboratorium wyposażano w innowacyjną na skalę światową aparaturę diagnostyczną - skaner PET/MR.
  • Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 odbyło się prawykonanie hymnu UMB w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Muzykę skomponował Andrzej Makal, słowa napisał Apoloniusz Ciołkiewicz.
  • Zakończyły się prace modernizacyjne II piętra korpusu głównego Pałacu Branickich – powstała sala Senatu UMB.