Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kalendarium Jubileuszu 65-lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.