Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950-2013.
 • Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950-2013. Po lewej pierwsi studenci Akademii Medycznej w Białymstoku na tle odbudowywanego pałacu Branickich. Po prawej obecni studenci Uczelni na tle odrestaurowanego pałacu.
 • Ostatnia zmiana 13.03.2015 przez Administrator UMB

  Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950-2013

   

  "Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950-2013" pod redakcją: prof.dr hab. L. Chyczewskiego, dr M. Grassmann, mgr P. Radziejewskiego i mgr M. Piszczatowskiej to trzecia publikacja z  serii Wydawnictw Jubileuszowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Zapraszamy do zapoznania się z krótkim streszczeniem książki.

  Okładka książki w kolorze czekoladowym. Po środku zdjęcie dyplomu Doctora Honoris Causa.

  Najwyższą godnością, którą wyższa uczelnia może nadać osobie o wybitnych zasługach jest honorowy tytuł naukowy „Doctor Honoris Causa”. Tradycja wyróżniania tym tytułem przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku sięga roku 1960. Pierwszy raz tytuł doktora honoris causa postanowiono przyznać w momencie przypadających obchodów 10-lecia Uczelni. Pierwszą uho¬norowaną osobą został Minister Zdrowia Jerzy Sztachelski, inicjator i współorganizator białostockiej uczelni medycznej. Proce¬dura przyznawania tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku następuje na wniosek jednej lub kilku osób, składanym na ręce rektora Uczelni. Następnie rektor zwraca się do wybranych Senackich Komisji o zaopiniowanie kandydatury, ewentualnie dodatkowo powierza takie same zadanie wyznaczonym przez siebie recenzentom. Kolejnym krokiem jest skierowanie wniosku do właściwej Rady Wydziału celem wydania opinii. Po pozytywnej opinii Rady Wydziału, Senat Uczel¬ni zatwierdza uchwałą kandydaturę oraz wyznacza promotora honorowego doktoratu. Po zatwierdzeniu przez Senat nadania tytułu, rektor kieruje do honorowanej osoby pismo informujące o przyznaniu tytułu oraz w porozumieniu z nim wyznacza datę i miejsce uroczystego aktu promocji. Uroczystość odbywa się publicznie w obecności rektora, senatu, grona nauczycieli akade¬mickich, według ustalonego ceremoniału. W latach 1950-2013 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wyróżnił tytułem doktora honoris causa 42 osoby. Spośród nich 29 to Polacy, a 13 – obcokrajowcy. Wśród ostatnich największą grupę reprezentują Wło¬si (3), a następnie Amerykanie (2), Francuzi (2), Niemcy (2) oraz po jednym przedstawicielu Anglii, Białorusi, Japonii i Szkocji. Honorowym doktoratem wyróżniono 37 lekarzy o różnych specjalnościach, a także biologa, biochemika, fizjologa, farmaceutę i ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. W gronie doktorów honoris causa znajduje się 13 pracowników białostockiej Almae Matris. Doktorzy honoris causa zostali dodatkowo uhonorowani przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku poprzez stworzenie galerii portretów osób wyróżnionych tym tytułem. Zlokalizowano ją na pierwszym, najbardziej reprezentacyjnym piętrze głów¬nej siedziby Uczelni – d. Pałacu Branickich, przed Aula Magna UMB. Obowiązującą tradycją jest umieszczenie w Galerii portretu honorowanej osoby w trakcie uroczystości nadania tytułu.

  Zapraszamy do lektury.

  Wydawnictwo dostępne jest w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku