Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Historia Powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika.
 • Historia Powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika. Po lewej pierwsi studenci Akademii Medycznej w Białymstoku na tle odbudowywanego pałacu Branickich. Po prawej obecni studenci Uczelni na tle odrestaurowanego pałacu.
 • Ostatnia zmiana 13.03.2015 przez Administrator UMB

  Historia Powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika

   

  "Historia Powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika" pod redakcją: prof. dr hab. L. Chyczewskiego, dr M. Grassmann i mgr P. Radziejewskiego to druga publikacja z serii Wydawnictw Jubileuszowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Zapraszamy do zapoznania się z krótkim streszczeniem książki.

  Koladka kisążki o pierwszych studentach Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku. Na okladce w kolorze beżowym zdjęcie wnętrza zrujnowanego pałacu z 1950 roku.

  Historia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku sięga połowy XX wieku. Pomysł zorganizowania w Białymstoku wyższej uczelni medycznej zrodził się juz w 1948 roku. W maju dr Jerzy Sztachelski, ówczesny wiceminister Zdrowia, podczas omawiania uruchomienia Szkoły Pielęgniarskiej w Białymstoku wysunął pomysł założenia w tym mieście Akademii Lekarskiej. O planach założenia Uczelni dość szybko poinformowano kierownika Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dr Witolda Stasiewicza. Następnie projekt uzyskał aprobatę Prezydium Rządu oraz KC PZPR. Głównym zadaniem przyszłej Akademii Lekarskiej było poprawienie sytuacji opieki zdrowotnej w tej części Polski. Od 1945 roku województwo białostockie było pozbawione kadr lekarskich i personelu pomocniczo-lekarskiego. W 1948 roku w całym województwie pracowało zaledwie 116 lekarzy, z czego połowa mieszkała w Białymstoku.
  Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 roku powołano pierwszą w północno-wschodnim regionie Polski uczelnią medyczną, nazwaną Akademią Lekarską. Miesiąc później Rada Ministrów wydała rozporządzenie, mocą którego uczelnię przemianowano na Akademię Medyczną w Białymstoku. Pierwszym rektorem, na którego nałożono zadanie zorganizowania Uczelni w odbudowywanym po wojnie mieście został pochodzący ze Lwowa prof. Tadeusz Kielanowski.
  Uczelnię zlokalizowano w centrum Białegostoku. Główną bazę lokalową stanowił odbudowywany dawny Pałac Branickich oraz sąsiadujący z nim gmach dawnego Seminarium Nauczycielskiego. Ulokowano w nich administrację Uczelni oraz pierwsze zakłady naukowo-dydaktyczne. Jednak była to powierzenia niewystarczająca. W związku z tym, tuż za pałacowym murem rozpoczęto budowę budynku Zakładów Teoretycznych (Collegium Universum) oraz Domu Akademickiego. Kliniki akademickie zorganizowano początkowo w oparciu o istniejącą w mieście bazę szpitalną. W 1954 roku zatwierdzono projekt budowy Państwowego Szpitala Klinicznego, do którego w latach 60. przeniosła się większość Klinik Akademii Medycznej w Białymstoku.
  Kadrę naukowo-dydaktyczną białostockiej Akademii Medycznej stanowili przedwojenni pracownicy i absolwenci wydziałów lekarskich Uniwersytetów Krakowa, Lwowa, Poznania, Warszawy oraz Wilna. Dzięki ich wytrwałej pracy, w ciągu pierwszych pięciu lat istnienia Uczelni, zorganizowano 16 zakładów, 12 klinik, 3 studia oraz bibliotekę naukową.
  Na pierwszy rok akademicki AMB przyjęto 168 studentów. Do grudnia 1956 roku egzaminy dyplomowe zaliczyło 106 student6w. Otrzymali oni dyplomy lekarza medycyny i skierowania do pracy. To pierwsi absolwenci Akademii Medycznej w Białymstoku.
  Dziś, po 60 latach istnienia, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku należy do najlepszych uczelni medycznych w kraju. Jego dynamiczny rozwój naukowo-dydaktyczny opiera się na stabilnym gruncie historycznych doświadczeń, pionierskiej pracy pierwszych budowniczych białostockiej Uczelni i Jej pierwszych absolwentów.
   

  Zapraszamy do lektury.

  Wydawnictwo dostępne jest w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku