Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Od Akademii do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. HistoriaUczelni 2000-2010.
 • Od Akademii do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. HistoriaUczelni 2000-2010. Po lewej pierwsi studenci Akademii Medycznej w Białymstoku na tle odbudowywanego pałacu Branickich. Po prawej obecni studenci Uczelni na tle odrestaurowanego pałacu.
 • Ostatnia zmiana 13.03.2015 przez Administrator UMB

  Od Akademii do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. HistoriaUczelni 2000-2010

   

  "Od Akademii do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. HistoriaUczelni 2000-2010" pod redakcją: prof. dr hab. L. Chyczewskiego i dr M. Grassmann to pierwsza publikacja inicjująca  serię Wydawnictw Jubileuszowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Zapraszamy do zapoznania się z krótkim streszczeniem książki.

   

  Jasnoniebieska okładka książki ze zdjęciem rzeźby Herkulesa. W 2010 roku minęło 60 lat od powstania pierwszej wyższej uczelni medycznej w Białymstoku. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 r. powołano Akademię Lekarską w Białymstoku. Miesiąc później Uczelnię przemianowano na Akademię Medyczną. Nowopowstałą placówkę ulokowano w odbudowywanym pałacu Branickich. Przez kolejne dziesięciolecia Akademia Medyczna w Białymstoku powiększała bazę naukowo-dydaktyczną, następował wzrost liczby pracowników naukowo-dydaktycznych, powstawały nowe zakłady, wybudowano Państwowy Szpital Kliniczny oraz Dziecięcy Szpital Kliniczny.
  Ostatnie dziesięciolecie szczególnie zapisało się na kartach białostockiej Uczelni. Historyczną datą stał się rok 2008. Decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia Akademia Medyczna w Białymstoku została przekształcona w Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ustawa weszła w życie 22 marca 2008 r.
  W latach 2000-2010 dokonano licznych inwestycji, służących powiększeniu bazy dydaktyczno-naukowej UMB, a także zwiększeniu walorów architektonicznych historycznej siedziby Uczelni. Przy znacznym udziale środków unijnych dokonano szeregu prac rewaloryzacyjnych, zmierzających do odtworzenia dawnej świetności pałacu. Za szczególną dbałość o zabytek oraz udostępnienie pałacowych wnętrz zwiedzającym, w 2009 r. Uczelnia otrzymała Laur Roku miesięcznika „Spotkania z zabytkami". Obecnie realizowane są trzy duże inwestycje budowlane: Euroregionalne Centrum Farmacji, budowa gmachu Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Przygotowywane również pomieszczenia i wyposażenie na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej oraz Zakładu Technik Dentystycznych.
  Ostatnie dziesięć lat przyniosło istotne zmiany w strukturze naukowo-dydaktycznej UMB. W 2003 r. z Wydziału Lekarskiego wyodrębnił się Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia (obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu). Powstało wiele nowych zakładów, klinik oraz pracowni. W bieżącym roku, na mocy porozumienia, przygotowywana jest baza pod dwa zakłady Polskiej Akademii Nauk: Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych oraz Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka. W 2006 r. oddano do użytku Centrum Medycyny Doświadczalnej - nowoczesną i unikatową bazę do prowadzenia przedklinicznych badan podstawowych i wdrożeniowych. W celu zacieśnienia współpracy naukowej oraz wymiany doświadczeń w obszarze nauk medycznych na terenie Euroregionu Niemen, w 2003 r. powołano Euroregionalny Medyczny Ośrodek ds. Badan i Edukacji.
  Z roku na rok powiększa się oferta edukacyjna UMB. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba kierunków studiów wzrosła do czternastu, na których kształci się obecnie 4232 studentów. W 2004 r. uruchomiono 6-letni program nauczania na kierunku lekarskim w języku angielskim. Większość studentów Oddziału Nauczania w Języku Angielskim pochodzi z krajów skandynawskich. W bieżącym roku trwają prace nad uruchomieniem programu kształcenia w standardach amerykańskich dla studentów z USA i Kanady. W planach jest także wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią.
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rokrocznie zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. Swoja pozycję zawdzięcza osiągnięciom naukowym kadry, szerokiej ofercie edukacyjnej i wysokiej jakości kształcenia. W ostatnich latach uzyskano kolejne uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Wydział Lekarski zdobył uprawnienia habilitacyjne z zakresu stomatologii zaś Wydział Nauk o Zdrowiu - uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu.
  Jubileusz Uczelni obchodzony był pod hasłem Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego w Białym¬stoku - 60 lat doświadczeń i rozwoju. Od początku istnienia Uniwersytet Medyczny cechuje dynamiczny rozwój naukowo-dydaktyczny. Przewodnim symbolem przyszłych dróg rozwoju Uczelni jest nowoczesność budowana na stabilnym gruncie historycznych doświadczeń.

   

  Zapraszamy do lektury.

  Wydawnictwo dostępne jest w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku