Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kształcenie specjalizacyjne Diagności Laboratoryjni.
 • Ostatnia zmiana 25.04.2024 przez Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego

  Kształcenie specjalizacyjne Diagności Laboratoryjni

   

  Informacje ogólne- dla diagnosty laboratoryjnego planującego rozpocząć szkolenie specjalizacyjne

   

  Specjalizacja dla diagnostów laboratoryjnych (akty prawne):

  • Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2023 r.  w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2023, poz. 1221 ze zm.)
  • Programy specjalizacji (www.cmkp.edu.pl )

  Kiedy można ubiegać się o odbycie szkolenia specjalizacyjnego ?

   W celu odbycia szkolenia spejalizacyjnego należy spełnić następujace wymagania:

   • złożenie wniosku o rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie
   • posiadanie prawa do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
   • zostanie zakwalifikowanym do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym

    

   Jak rozpocząć szkolenie specjalizacyjne?

   1. Załóż konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

   2. Potwierdź swoją tożsamość i zweryfikuj uprawnienia

   • Jeśli masz podpis elektroniczny (kwalifikowany lub ePUAP) – jest to automatyczne i odbywa się tylko w SMK
   • Jeżeli nie masz podpisu elektronicznego – musisz osobiście udać się do właściwej izby lekarskiej, aby:
   • potwierdzić tożsamość – w tym celu musisz okazać dokument
   • zweryfikować uprawnienia – musisz okazać dokument, który potwierdzi twoje prawo wykonywania zawodu

   3. Złóż w SMK wniosek o szkolenie specjalizacyjne wraz z załącznikami adresowany do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie  którego zamierzasz odbywać szkolenie specjalizacyjne

    

   Nabór na specjalizacje w systemie SMK prowadzi Podlaski Urząd Wojewódzki.

   Nabór w sesji wiosennej trwa od 30 kwietnia do 31 maja.

   Nabór w sesji jesiennej trwa od 15 listopada do 15 grudnia.

   Więcej informacji na stronie: https://puw.bip.gov.pl/ksztalcenie-podyplomowe/postepowanie-kwalifikacyjne-diagnostow-laboratoryjnych-ubiegajacych-sie-o-odbywanie-specjalizacji.html

    

   Wykaz specjalizacji (i liczba miejsc) na które można składać wnioski w sesji jesiennejj (do 31.05.2024 r.):

   • Laboratoryjna diagnostyka medyczna - całkowity koszt specjalizacji (kursów) ok. 4.500 zł - 14 wolnych miejsc
   • Mikrobiologia medyczna - całkowity koszt specjalizacji (kursów) ok. 5.000 zł -4 wolne miejsca
   • Laboratoryjna transfuzjologia medyczna - całkowity koszt specjalizacji (kursów) ok. 3.500 zł -1 wolne miejsce
   • Laboratoryjna immunologia medyczna - całkowity koszt specjalizacji (kursów) ok. 4.000 zł -2 wolne miejsca

    

   Informacje dla osób zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

    

   • Jednostka Szkoląca, po otrzymaniu skierowań z Urzędu Wojewódzkiego  prześle e-mailowo do osób zakwalifikowanych wszelkie instrukcje dotyczące dalszych procedur (tj. wybór kierownika specjalizacji, umowy, terminu rozpoczęcia specjalizacji itp.).
   • Uwaga! Według Ustawy o medycnie laboratoryjnej z dnia 15 września 2022 roku, art 44. ust. 2 diagnosta laboratoryjny zawiera z pracodawcą umowę cywilnoprawną określającą wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z realizowania programu specjalizacji https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002280/T/D20222280L.pdf
   • Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia określonego w EKS jako planowany dzień rozpoczęcia szkolenia.
   • Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczny dzień rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS" (art. 30i Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, Dz. U. 2021 poz. 866)

    

   Uwaga!

   1. Diagnosta laboratoryjny, który uzyskał potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego, może wystąpić do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej "dyrektorem CEM", z wnioskiem o przystąpienie do PESDL.

   2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pomocą SMK.

   3. Zgłoszenie do PESDL składa się w terminie do dnia 15 lipca każdego roku dla sesji jesiennej albo do dnia 15 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej.

   PESDL jest przeprowadzany dwa razy w roku w sesji wiosennej od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja oraz w sesji jesiennej od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia" (art. 30q oraz art. 30v. Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, Dz. U. 2021 poz. 866)

   Szczegółowe informacje dotyczące PESDL zamieszczone są na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych pod następującym adresem: https://www.cem.edu.pl/diagno.php