Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kursy specjalizacyjne Lekarze i Lekarze Dentyści.
 • Ostatnia zmiana 02.11.2022 przez Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego

  Kursy specjalizacyjne Lekarze i Lekarze Dentyści

   

  Informacje ogólne-Kandydat

  Kiedy można ubiegać się o odbycie szkolenia specjalizacyjnego?

  W celu odbycia szkolenia spejalizacyjnego należy spełnić następujace wymagania:

  • posiadanie prawa do wykonywania zawodu
  • zrealizowanie stażu podyplomowego
  • otrzymanie pozytywnego wyniku LEK/LDEK (posiadanie specjalizacji I/II stopnia lub tytułu specjalisty)

   

  Jednostką prowadząca rekrutację na kurs jest Zespół Obsługi administracyjnej Studium Kliniczno-Dydaktycznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Strona internetowa dostępna pod adresem https://www.cmkp.edu.pl/

  Zasady zgłaszania się na kursy w CMKP: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/lekarze-i-lekarze-dentysci

  Jak rozpocząć szkolenie specjalizacyjne?

  1. Załóż konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

  2. Potwierdź swoją tożsamość i zweryfikuj uprawnienia

  • Jeśli masz podpis elektroniczny (kwalifikowany lub ePUAP) – jest to automatyczne i odbywa się tylko w SMK
  • Jeżeli nie masz podpisu elektronicznego – musisz osobiście udać się do właściwej izby lekarskiej, aby:
  • potwierdzić tożsamość – w tym celu musisz okazać dokument
  • zweryfikować uprawnienia – musisz okazać dokument, który potwierdzi twoje prawo wykonywania zawodu

  3. Złóż w SMK wniosek o szkolenie specjalizacyjne wraz z załącznikami adresowany do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie  którego zamierzasz odbywać szkolenie specjalizacyjne

        Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/szkolenie-specjalizacyjne-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-w-tym-tzw-rezydentura

   

  Wykaz kursów dostępny jest na stronie internetowej CMKP:

  https://www.cmkp.edu.pl/wykaz-kursow-specjalizacyjnych-na-rok-2022

  https://www.cmkp.edu.pl/wykaz-kursow-doskonalacych-na-rok-2022

   

   

  Informacje Ogólne-Organizator

  Zarządzenie 114/2021

  Organizacja kursu przez jednostkę dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:

  1. Prosimy o pobranie wniosku  na kurs specjalizacyjny 2022 dla jednostek zewnętrznych bezpośrednio ze strony Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego:

  https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/lekarze-i-lekarze-dentysci
  2. Uzupełnienie wniosku zgodnie z wytycznymi

  3. Dostarczenie wniosku w formie papierowej lub elektronicznej do Działu ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego

  Uwaga! Do końca września należy złożyć plan na przyszły rok. Komplet dokumentów powinien zawierać:

  - poprawny wniosek złożony do CMKP

  - preliminarz kosztów kursu+ zapotrzebowanie ( preliminarz zawsze powinien zostać dostarczony przed rozpoczęciem kursu, druk na zapotrzebowanie należy dostarczyć najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem kursu)