MBA w Ochronie Zdrowia
 • Ostatnia zmiana 14.06.2024 przez MBA

  Opłaty

  Czesne za trzy semestralne Studia Podyplomowe „Master of Business Administration w ochronie zdrowia” na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku wynosi 26 700 zł  brutto.

  Istnieje możliwość płatności w trzech ratach. 


  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku nie pobiera opłaty rekrutacyjnej.

   

  Opłatę za studia należy wpłacić na konto Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok Bank Pekao  S.A. Oddział w Białymstoku
  Nr konta: 40 1240 5211 1111 0000 4920 7392
  z dopiskiem: „MBA w ochronie zdrowia”  III EDYCJA – imię i nazwisko Uczestnika
  jednorazowo lub w ratach określonych w harmonogramie płatności.