MBA w Ochronie Zdrowia
 • Ostatnia zmiana 06.06.2022 przez Administrator UMB

  Opłaty

  Czesne za trzy semestry Studiów Podyplomowych „Master of Business Administration w ochronie zdrowia” na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku wynosi 20 100 zł  brutto. Możliwość płatności w trzech ratach.  

   

  Opłatę za studia należy wpłacić na konto Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

  Bank Pekao  S.A. Oddział w Białymstoku

  Nr konta: 40 1240 5211 1111 0000 4920 7392

  Z dopiskiem: „MBA w ochronie zdrowia” UMB – imię i nazwisko Uczestnika