MBA w Ochronie Zdrowia
 • Ostatnia zmiana 26.05.2023 przez MBA

  Program

  Studiów Podyplomowych „Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia”

   

  • System ochrony zdrowia i polityka zdrowotna w Polsce

  • Ubezpieczenia społeczne w ochronie zdrowia

  • Relacje międzynarodowe w ochronie zdrowia

  • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia

  • Public relations w tematach ochrony zdrowia

  • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  • Badania kliniczne i eksperymenty medyczne w podmiocie leczniczym

  • Prawne aspekty funkcjonowania podmiotu leczniczego w systemie ochrony zdrowia

  • Prawa pacjenta i prawa lekarza w podmiocie leczniczym

  • Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych

  • Audyt w podmiocie leczniczym w kontekście procesu leczenia

  • NFZ- relacje płatnik – podmiot leczniczy, kontraktowanie świadczeń

  • Negocjacje w ochronie zdrowia

  • Zarządzanie podmiotami leczniczymi

  • Przywództwo w organizacji

  • Epidemiologia/zakażenia szpitalne

  • Podatki w zakresie podmiotu leczniczego

  • Ekonomia podmiotu leczniczego w aspekcie transferu nowoczesnych technologii

  • Restrukturyzacja podmiotów leczniczych

  • Marketing strategiczny w ochronie zdrowia

  • Aktualne wyzwania zdrowia publicznego

  • Transformacja cyfrowa w podmiocie leczniczym

  • Zarządzanie zmianą 

  • Zamówienia publiczne