MBA w Ochronie Zdrowia
 • Ostatnia zmiana 14.06.2024 przez MBA

  Program

  Program Studiów Podyplomowych
  „Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia”
  2024/2025

  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Wychodząc naprzeciw aktualnej potrzebie kształtowania liderów zrównoważonego rozwoju i zmian
  w sektorze zdrowia, program III edycji studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia uwzględnia zarówno przedmioty niezbędne w zarządzaniu na każdym szczeblu organizacyjnym, jak również przedmioty z zakresu ochrony środowiska ukierunkowane na praktyczną realizację idei zielonych szpitali.

  • Relacje międzynarodowe w ochronie zdrowia,
  • Aktualne wyzwania zdrowia publicznego,
  • Przywództwo w organizacji,
  • Negocjacje w ochronie zdrowia,
  • Marketing strategiczny w ochronie zdrowia,
  • Systemy ochrony zdrowia i polityka zdrowotna w Polsce,
  • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia,
  • Restrukturyzacja podmiotów leczniczych,
  • Zarządzenie zasobami ludzkimi,
  • Zarządzanie podmiotami leczniczymi – gra symulacyjna,
  • Analiza ekonomiczna podmiotów leczniczych,
  • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządca,
  • Prawne aspekty funkcjonowania podmiotu leczniczego w systemie ochrony zdrowia,
  • Prawa pacjenta i prawa lekarza w podmiocie leczniczym,
  • Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych,
  • Audyt w podmiocie leczniczym w kontekście procesu leczenia, 
  • Public relations w tematach ochrony zdrowia,
  • Badania kliniczne i eksperymenty medyczne w podmiocie leczniczym w ujęciu biznesowym,
  • NFZ – relacje płatnik – podmiot leczniczy, kontraktowanie świadczeń,
  • Epidemiologia/zakażenia szpitalne,
  • Podatki w zakresie podmiotu leczniczego,
  • Ekonomia podmiotu leczniczego w aspekcie transferu nowoczesnych technologii,
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w podmiotach leczniczych: szansa czy zagrożenie,
  • Transformacja cyfrowa w podmiocie leczniczym,
  • Zarządzanie zmianą,
  • Zamówienia publiczne w sektorze ochrony zdrowia,
  • Gospodarowanie odpadami w podmiotach leczniczych,
  • Zielony Szpital – zrównoważony rozwój infrastruktury i usług w podmiocie leczniczym,
  • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia,
  • Wizyta studyjna w podmiocie leczniczym.