Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Plan studiów.
 • Ostatnia zmiana 31.05.2023 przez MBA

  Plan studiów

  Podyplomowych „Master of Business Administration w ochronie zdrowia” 
   

  NAZWA PRZEDMIOTU

  WYKŁADY

  KONWERSATORIUM

  ECTS

  Systemy ochrony zdrowia i polityka zdrowotna w Polsce

  14

  2

  2,5

  Ubezpieczenia Społeczne w ochronie zdrowia

  15

  1

  2,5

  Relacje międzynarodowe w ochronie zdrowia

  8

  0

  2,5

  Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia

  24

  -

  3

  Public relation w tematach ochrony zdrowia

  14

  2

  0,5

  Ekonomia ochrony zdrowia

  14

  2

  2,5

  Rachunek Kosztów i rachunkowość zarządcza

  15

  1

  2,5

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  28

  4

  3,5

  Badania kliniczne i eksperymenty medyczne w podmiocie leczniczym

  16

  -

  2,5

  Prawne aspekty funkcjonowania podmiotu leczniczego w systemie ochrony zdrowia

  14

  2

  2,5

  Prawa pacjenta i prawa lekarza w podmiocie leczniczym

  14

  2

  2,5

  Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych

  8

  -

  1

  Audyt w podmiocie leczniczym w kontekście  procesu leczenia

  14

  2

  2,5

  NFZ -relacje płatnik - podmiot leczniczy, kontraktowanie świadczeń

  8

  -

  1,5

  Negocjacje w ochronie zdrowia

  20

  4

  3

  Zarządzanie podmiotami leczniczymi

  14

  2

  2,5

  Przywództwo w organizacji

  14

  2

  2,5

  Epidemiologia/ zakażenia szpitalne

  9

  -

  1,5

  Podatki w zakresie podmiotu leczniczego

  8

  -

  1,5

  Ekonomia podmiotu leczniczego w aspekcie transferu nowoczesnych technologii

  14

  2

  2,5

  Restrukturyzacja podmiotów leczniczych

  14

  2

  2,5

  Marketing strategiczny w ochronie zdrowia

  14

  2

  2,5

  Aktualne wyzwania zdrowia publicznego 

  14

  2

  2,5

  Transformacja cyfrowa w podmiocie leczniczym 

  16

  -

  2,5

  Zarządzanie zmianą 

  16

  -

  2,5

  Zamówienia publiczne w sektorze ochrony zdrowia8-1

  Wizyta studyjna 

  -

  -

  -

  Ogółem:

  367

  34

  59