MBA w Ochronie Zdrowia
 • Ostatnia zmiana 14.06.2024 przez MBA

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

  na Studia Podyplomowe Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia” na rok akademicki 2024/2025

  • 14.06.2024 r – 31.12.2024 r. do godziny 23:59 – rejestracja Kandydatów na studia podyplomowe za pomocą Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) [LINK DO IRK];
  • 17.01.2025 r. – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej;
  • 20.01.2025 r. – 31.01.2025 r. – dostarczenie dokumentów w formie papierowej i podpisywanie umów przez osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych. Oryginały dokumentów wymienionych w regulaminie należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym  do:
   Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
   ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, pok. 330;
  • 05.02.2025 r. – ogłoszenie listy osób przyjętych.