MBA w Ochronie Zdrowia
 • Ostatnia zmiana 01.06.2022 przez Administrator UMB

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

   na Studia Podyplomowe Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia” na rok akademicki 2022/2023

   

  01.06.2022 r. - 01.09.2022 r. - rejestracja kandydatów na studia podyplomowe

  Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście do Działu ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok. Można również przesłać skany dokumentów na adres mailowy: mba@umb.edu.pl

   

  01.09.2022 r. – ogłoszenie list rankingowych

   

  Do 14.09.2022 r. - termin dostarczenia dokumentów do Działu ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (Budynek Pałacu Branickich)

  - formularz zgłoszeniowy, wypełniony i podpisany wraz ze zdjęciem,

  - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich, który zostanie zwrócony po ostatecznym zakończeniu rekrutacji i sporządzeniu kopii na potrzeby dokumentacji studiów podyplomowych,

   

  01.09.2022 r. - 14.09.2022 r.  - termin  podpisywania umów oraz dostarczenie dowodu wpłaty za studia podyplomowe MBA

  (dowód wpłaty jednorazowy lub dowód wpłaty I raty w przypadku płatności w ratach)

   

  14.09.2022 r. - ogłoszenie listy rankingowej  ⃰

   

  ostateczna lista rankingowa zostanie zamknięta 30.09.2022 r. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej może ulec zmianie.