MBA w Ochronie Zdrowia
 • Ostatnia zmiana 26.05.2023 przez MBA

  Studia

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznej z zakresu zarządzania i organizacji sytemu ochrony zdrowia, z uwzględnieniem aspektów finansowych, prawnych oraz ekonomicznych. Zajęcia doskonale przygotują do pracy na stanowiskach kierowniczych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego.

   

  MBA w ochronie zdrowia to propozycja skierowana do:

  • kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi

  • kadry medycznej posiadającej w zakresie swoich obowiązków funkcje zarządcze

  • pracowników podmiotów tworzących i organów założycielskich podmiotów leczniczych

  • konsultantów

  • pracowników firm sektora farmaceutycznego

  • kandydatów na członków rad nadzorczych

   

  Studia trwają trzy semestry. Prowadzone będą w systemie zaocznym: Zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych zjazdów
  w weekendy (sobota/niedziela) w formie hybrydowej. W trakcie jednego zjazdu planowana jest realizacja nie więcej niż 16 godzin zajęć (8 godzin zajęć dziennie).

   

  Miejsce realizowania zajęć: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Pałac Branickich

  Rozpoczęcie zajęć w tegorocznej edycji studiów podyplomowych „Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia” planowane jest na październik 2023r.

   

  Warunkiem uczestnictwa w studiach jest ukończenie studiów wyższych II stopnia, mile widziane posiadane przez kandydata doświadczenie zawodowe w branży medycznej.

   

  Całkowity koszt studiów wynosi 22 200 zł.

  Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Niewątpliwy walor podyplomowych studiów MBA w ochronie zdrowia prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stanowi renomowane grono wykładowców i ich wszechstronna wiedza oparta na wieloletniej praktyce i doświadczeniu zdobytych w trakcie pracy na rynku ochrony zdrowia.

   

  Podczas studiów słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu prawa medycznego, farmaceutycznego, ochrony zdrowia oraz prawa pracy.  Agenda studiów zawiera m.in. zajęcia z zasad prowadzenia rozliczeń, procedur kontraktowania i zamówień publicznych, rachunkowości zarządczej, zarządzania projektami, audytu i kontroli wewnętrznej, marketingu, planowania strategicznego oraz efektywnej negocjacji i komunikacji w biznesie.

   

  Absolwenci studiów podyplomowych „Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia” nabywają  uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

  Studia MBA w Ochronie Zdrowia na renomowanej uczelni jaką jest Uniwersytet  Medyczny w Białymstoku to doskonała inwestycja w rozwijanie kompetencji menedżerskich. Doświadczona kadra gwarantuje satysfakcję, wysoki poziom wiedzy i dobrą atmosferę podczas zajęć!

   

  Kontakt: Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego
  Telefon: +48 85 748 56 27
  Email: mba@umb.edu.pl

  Mapa dojazdu