MBA w Ochronie Zdrowia
 • Ostatnia zmiana 14.06.2024 przez MBA

  Studia Podyplomowe "MBA w Ochronie Zdrowia"

  Celem studiów ”MBA w ochronie zdrowia” jest poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania w szeroko pojętym sektorze ochronie zdrowia. Poznanie osób pracujących w różnych obszarach branży medycznej pozwala na uzyskanie umiejętności analizowania szeregu procesów zachodzących w podmiotach leczniczych oraz wymianę doświadczeń zawodowych.

  Studia MBA w ochronie zdrowia dają duże możliwości rozwoju zawodowego, wzmacniają pozycję na rynku pracy. Studia te kształtują przede wszystkim własne poczucie wartości jako lidera, zbudowanej na profesjonalnej wiedzy przekazywanej przez doskonałych wykładowców i doświadczonych praktyków w zakresie m.in.:

  - zarządzania zasobami ludzkimi,

  - marketingu,

  - rachunkowości i finansów,

  - zarządzania projektami,

  - zarządzania procesami jakościowymi,

  - zarządzania podmiotami leczniczymi.

   

  Nowością w kolejnej edycji MBA w ochronie zdrowia są przedmioty poświęcone idei „Zielonych Szpitali”,

  która określa zrównoważony rozwój i funkcjonowanie podmiotów leczniczych z poszanowaniem środowiska pracy, środowiska naturalnego, optymalnych terapii leczniczych pacjentów, przy efektywnie dobranym sprzęcie medycznym.

  Przedmioty ujęte w autorskim programie MBA uwzględniają najbardziej kluczowe w transformacji szpitali i ich otoczenia zagadnienia, tj.:

  - zrównoważone projektowanie i budowanie budynków szpitalnych,

  - priorytetowe traktowanie polityki zdrowych warunków pracy mających na uwadze dobro Personelu,

  - transformację energetyczną,

  - redukcję emisji i poprawę efektywności cieplnej,

  - cyfryzację podmiotu leczniczego, przeprowadzenie szeroko pojętych transformacji technologicznych, dotyczących m.in. obiegu dokumentów, zarządzania energią czy też komunikacji z pacjentami,

  - gospodarkę odpadami medycznymi,

  - zrównoważone łańcuchy dostaw usług i towarów do szpitali,

  - zieloną transformację szpitali - działania, narzędzia, źródła finansowania.

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest sygnatariuszem instytucjonalno - biznesowej Zielonej Koalicji dla Zdrowia, która ma na celu podejmowanie pro środowiskowych aktywności na rzecz zmian w sektorze ochrony zdrowia. Jesteśmy przekonani, że program MBA, który Państwu proponujemy, przyczyni się do kształtowania dobrze przygotowanych menedżerów wyposażonych w wiedzę dotyczącą zasad zrównoważonego rozwoju, którzy będą gotowi do pełnienia funkcji liderów profesjonalnych zmian.

  Absolwenci studiów podyplomowych „Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia” nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

  Studia MBA w Ochronie Zdrowia na renomowanej uczelni, jaką jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, to doskonała inwestycja w rozwijanie kompetencji menedżerskich.

  Doświadczona kadra składająca się z ekspertów z całej Polski gwarantuje satysfakcję, wysoki poziom wiedzy i dobrą atmosferę podczas zajęć!

   

  Kontakt: Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego
  Telefon: +48 85 748 56 27
  Email: mba@umb.edu.pl

  Mapa dojazdu