Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prof. dr hab. Bogumił Kamiński .
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 12.07.2024 przez MBA

  Prof. dr hab. Bogumił Kamiński

  Przedmiot: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w podmiotach leczniczych - szansa czy zagrożenie.

   

  Profesor tytularny w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   • Kierownik Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji
   • Dyrektor Międzykolegialnego Centrum Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych
   • Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse
  • Polska Akademia Nauk
   • Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii
  • Toronto Metropolitan University, Toronto, Kanada
   • Adjunct Professor, Data Science Laboratory
   • Affiliated Faculty, Cybersecurity Research Lab
  • Fields Institute, Toronto, Kanada
   • Researcher, Computational Methods in Industrial Mathematics Laboratory
  • Współredaktor, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
   • Członek komitetu redakcyjnego, Multiple Criteria Decision Making journal

  Zainteresowania naukowe:

  • Obliczeniowe nauki społeczne
  • Badania operacyjne
  • Zarządzamnie ilościowe

  Ważniejsze granty badawcze:

  • Mapy potrzeb zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych (EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)
  • Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych (EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
  • Metody i zastosowania zaawansowanej analizy danych (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA)
  • New Economy Lab (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA)
  • Raising Open and User-friendly Transparency-Enabling Technologies for Public Administrations (Horizon 2020)
  • Metodyka konstrukcji prognoz makroekonomicznych przy uwzględnieniu heterogeniczności podmiotów gospodarczych (Narodowe Centrum Nauki)
  • Struktura sieci społecznej a skłonność do kooperacji i dochody indywidualne: model symulacyjny i wyniki empiryczne (Narodowe Centrum Nauki)