Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prof. dr hab. Maciej Perkowski.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 12.07.2024 przez MBA

  Prof. dr hab. Maciej Perkowski

  Przedmiot: Relacje międzynarodowe w ochronie zdrowia

  Polski prawnik, profesor nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest autorem, współautorem bądź redaktorem przeszło 200 publikacji, w kraju i za granicą. Realizował zagraniczne staże naukowo badawcze, wykłady gościnne, kwerendy biblioteczne, wizyty studyjne i kwerendy (w tym kilkukrotnie w instytucjach UE i Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji). Uczestniczył w ponad 100 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (w większości z referatami). Współpracował ekspercko z administracją rządową, samorządową i sektorem prywatnym w zakresie problematyki prawa międzynarodowego i prawa UE. Jako kierownik, koordynator, doradca i trener uczestniczył w realizacji projektów finansowanych z programów międzynarodowych (głównie UE) i krajowych, także interdyscyplinarnych (m.in. we współpracy z partnerami z UMB). Jest członkiem kilku (krajowych i międzynarodowych) towarzystw naukowych, redakcji czasopism, rad wydawnictw oraz rad eksperckich. Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego (przewodniczenie/członkostwo w radach nadzorczych spółek prawa handlowego) oraz doradztwa prawnego (na poziomie instytucji samorządowych, państwowych i międzynarodowych/unijnych, a także na użytek sektora biznesowego). Był odznaczany, nagradzany i wyróżniany na polu nauki, dydaktyki i działalności organizacyjnej. Działa społecznie (także w formule organizacji pozarządowych) na wielu płaszczyznach, w tym zwłaszcza na rzecz edukacji europejskiej społeczeństwa polskiego.