Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja.
 • Ostatnia zmiana 10.07.2024 przez MBA

  Rekrutacja  Program opracowany i realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w ramach projektu pn. „Studia MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem”  na podstawie umowy nr 2023/ABM/06/00003-00. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu nr ABM/2023/6 na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych.  

  Studia Podyplomowe „Studia MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem”, wyróżniają się interdyscyplinarnością, łącząc w sobie zarządzanie w ochronie zdrowia oraz zagadnienia związane z badaniami klinicznymi i biobankowaniem. Studia są skierowane do osób, które chcą połączyć swoje zainteresowania zarządzaniem, ekonomią i biznesem z sektorem opieki zdrowotnej oraz pozyskać, bądź udoskonalić swoje umiejętności w obszarze badań klinicznych i biobankowania.

   

  Studia Podyplomowe będą realizowane we współpracy z uznanymi Ekspertami, specjalizującymi się w poszczególnych dziedzinach. Dzięki zastosowaniu interaktywnych metod nauczania, Uczestnicy otrzymają kompleksową wiedzę oraz zaawansowane umiejętności z zakresu zarządzania i organizacji systemu opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzania badań klinicznych i zarządzania biobankami.

   

   

  KOMUNIKAT

  Szanowni Państwo,

  w związku z tym, że liczba zgłoszeń przekroczyła ponad trzykrotnie planowany limit przyjęć i działając na podstawie § 4 ust. 6 Regulaminu rekrutacji Uczestników Studiów Podyplomowych „MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem”, informujemy, że Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o wstrzymaniu rejestracji elektronicznej z dniem 29.03.2024r.

  W przypadku zmiany w/w okoliczności Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o odwieszeniu rejestracji, o czym zostaną Państwo poinformowani na stronie internetowej Uczelni.

   

  Rekrutacja na Studia Podyplomowe

  „MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem”

   

  Proces rekrutacji na Studia Podyplopmowe jest prowadzony zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

   

  Dokumenty wymagane na I etapie rekrutacji obejmują:

   1. potwierdzenie ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych (oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych),
   2. curriculum vitae (CV) – według szablonu CV Europass zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Studiów Podyplomowych, 
   3. list motywacyjny zawierający uzasadnienie zainteresowania ofertą Studiów Podyplomowych,
   4. kwestionariusz osobowy,
   5. zaświadczenie z pracy dotyczące zatrudnienia wraz z zestawieniem wykonywanych obowiązków służbowych

   

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na Studia Podyplomowe „MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem” na rok akademicki 2024/2025: 

   

  • 01.03.2024 r. – 29.03.2024 r. do godz. 23.59 - rejestracja Kandydatów na studia podyplomowe odbywa się w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)   

  •  Zapraszamy do rejestrowania się w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK): https://rekrut-mba.umb.edu.pl/

  • 03.09.2024 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowej

  • 03.09.2024 r.  - 05.09.2024 r.  - dostarczanie  dokumentów w formie papierowej i podpisywanie umów przez osoby znajdujące się na liście zakwalifikowanych. Oryginały dokumentów wymienione w regulaminie rekrutacji należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym do
   Działu ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
   ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, pok. 330

  • 06.09.2024 r. – ogłoszenie listy osób przyjętych i ewentualnie kolejnych list - osób zakwalifikowanych i listy rezerwowej

   

  ZAŁĄCZNIKI:

  Wzór Umowy pomiędzy UMB a Uczestnikiem Studiów Podyplomowych

   

   

  Dofinansowanie:  1 310 302,50 PLN. 

  Całkowita wartość Projektu:  1 310 302,50 PLN.