Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Promocja projektu.
 • Ostatnia zmiana 30.12.2021 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Promocja projektu

  Wystąpienia konferencyjne i seminaria

  1. Michalska-Falkowska Anna. The significance of systematic biobanking for reliable metabolomics research. 7th Scientific Conference of Polish Metabolomics Society "Metabolomics Circle", Białystok, 2020.11.04-06. Referat.
  2. Ciborowski Michał. From biobanking to metabolomics analyses - evaluation of small molecules in different aspects of non-small cell lung cancer. III Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Biobanków Polskich "Badania populacyjne i omiczne a rozwój biobankowania materiału biologicznego" Łódź, 2019.11.06-08. Referat.
  3. Michalska-Falkowska Anna. International cooperation between oncological Biobanks - three years experience. III Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Biobanków Polskich "Badania populacyjne i omiczne a rozwój biobankowania materiału biologicznego" Łódź, 2019.11.06-08. Plakat (wyróżnienie najlepszej prezentacji posterowej).
  4. Reszeć Joanna. MOBIT project: The cooperation between biobank and hospitals as a key for biobanking development. II Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Biobanków Polskich Próbki, kolekcje, dane w biobankowaniu. Wrocław, 2018.10.11-12. Referat.
  5. Niklinski Jacek. Systematic biobanking and advanced integrated ‘omics’ analysis for precise non-small cell lung cancer (NSCLC) diagnosis and therapy: the Polish MOBIT project, 22-24.11.2018, Seul, Korea Południowa, referat
  6. Nikliński Jacek. Presentation of research project MOBIT – 10th Chinese-German Lung Cancer Forum, 6-7.07.2018, Vienna, Austria, wykład
  7. Nikliński Jacek. MOBIT platforms supporting data integration, diagnostics and treatment of lung cancer: SmartBioBase and ONCOSup – 5th Symposium Lung Cancer: From diagnosis to Treatment, 28-30.09.2018,  Thessaloniki, Greece, wykład
  8. XI Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca, 16-18.11.2017, Warszawa, Polska, Sesja plenarna poświęcona współpracy w ramach projektu MOBIT, wykłady:
  • Nikliński Jacek – „Biobank onkologiczny i zintegrowana analiza omiczna”
  • Jurgilewicz Dorota – „Zintegrowane badania PET/MRI”
  • Kwaśniewski Mirosław – „Platforma informatyczna wspomagająca proces diagnostyczny (MOBIT Decision Support System)
  • Piwkowski Cezary – „Doświadczenia Kliniki Torakochirurgii UM w Poznaniu w realizacji projektu MOBIT”
  1. Niklinski Jacek  – „The MOBIT project” – Central European Lung Cancer Conference, 1-3.12.2017, Riga, Latvia. Referat.
  2. Ciborowski Michał.  Application of metabolomics approach to study various aspects of non-small cell lung cancer. Metabolomics Circle 2017 Bioanalytical and Omics Science (17-18.11.2017),  Wrocław. Referat.
  3. Ciborowski Michał. From biobanking to large scale analysis a multiomics approach to decipher non-small cell lung cancer. 28th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis Conference (PBA 2017), Madrid, Hiszpania, 2017.07.02-05. Plakat.
  4. Michalska-Falkowska Anna. A novel approach to the oncology biobank in the university setting. 9th European Regional Conference on Thoracic Oncology "New challenges in diagnosis and treatment", Vilnius, Litwa, 2017.06.15-17. Referat.
  5. Michalska-Falkowska Anna. Projekt MOBIT: Biobank Onkologiczny jako narzędzie do stworzenia modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych. I Naukowo-Szkoleniowa Krajowa Konferencja Biobanków Polskich. Wrocław, 2017.10.13-14. Referat.
  6. Nikliński Jacek. MOBIT Project – Introduction – Meeting: Delegation from Medical University of Bialystok – Siemens Healthineers, 2017.03.24, Erlangen, Germany. Wykład.
  7. Niklinski Jacek. PET/MRI imaging as a tool for validation of microRNA potential in lung cancer monitoring – Meeting: Delegation from Medical University of Bialystok – Siemens Healthineers, 2017.03.24, Erlangen, Germany. Wykład.
  8. Michalska-Falkowska Anna. Biobanking and omics analysis within the MOBIT Project: A novel approach to the oncology biobank integrated with omics analysis in the University setting – Meeting: Delegation from Medical University of Bialystok – Siemens Healthineers, 2017.03.24, Erlangen, Germany, wykład;
  9. Jurgilewicz Dorota. The results of PET/MRI imaging performed within the MOBIT project in the patients with lung cancer -  Meeting: Delegation from Medical University of Bialystok – Siemens Healthineers, March 24th, 2017, Erlangen, Germany, wykład;
  10. Niklinski Jacek. Modern diagnostic and therapeutic platforms for the management of solid tumors: The MOBIT project – the 9th Chinese-German Lung Cancer Forum, 31.08 – 02.09.2017, Shanghai, China, wykład
  11. Niklinski J. – Systematic biobanking and advanced molecular analysis for precise NSCLC diagnosis and therapy The Polish MOBIT Project, the 4th Symposium Lung Cancer: from Diagnosis to Treatment, 29-30.09.2017, Thessaloniki, Greece, wykład