Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Vitenskap.
 • siste endring 26.04.2023 Administrator UMB

  Vitenskap

  Det Medisinske Universitetet i Bialystok (UMB) er ett av de mest dynamisk utviklende medisinske universitetene i Midt-Øst Europa. I mange år har det ført innovativ vitenskapelig politikk.

  UMB er en foregangsinstitusjon og leder i innovativ storskala forskning som oppfatter særlig banebrytende teknikker tilknyttet utvikling av kunstig inteligens i medisin, genomikk, proteomikk, metabolomikk, radiomikk samt bioinformatikk. Ved UMB ble det utviklet, det første i dette europeiske området, Senter for kunstig inteligens i medisin, basert på å generere komplekse datainnsamlinger av høy kvalitet med bruk av data fra pasienter som lider av sivilisasjonssykdommer. UMB er leder i biobanking av biologisk materiale av høy kvalitet. Dessuten fører universitetet den eneste i dette europeiske området populasjonsforskningen av et omfang på ti tusen Bialystok innbyggere (Programmet Bialystok+). I samarbeid med Det nasjonale senter for forskning og utvikling driver UMB med unike forskningsprogrammer innenfor personalisert medisin og sivilisasjonssykdommer. Ett av dem er et prosjekt fokusert på å utvikle et referansemodell av biobanking samt en hjelpetjeneste for diagnostikk og behandling av ikke-småcellet lungekreft i første stadier (MOBIT).

  Som et resultat av prosjektrealisering ble det oppnådd et suksess i form av en base hvis innhold er analyseresultater av et helt genom av hundrevis pasienter som lider av ikke-småcellet lungekreft. Neste prosjekt går ut på å lage et innovativ digital diagnosesystem VAMP (Voice Analysis for Medical Professionals), som kan effektivisere tidlig utredning av sivilisasjonssykdommer, psykiske lidelser samt nevrodegenerative forandringer. Takket være dets innføring kommer det til å bli mulig å begynne på medisinsk utredning ikke bare på et legebesøk, men også under en telefonsamtale. Universitetet satser på et teamarbeid av framtredende forskere og vitenskapere i de mest innovative forskningsfeltene med deltakelse av en utenlandsk partner. Et bevis på dette er et prosjekt under TEAM-programmet fra Stiftelse for polsk vitenskap hvis hensikt er å forklare hva slags rolle økt intramyocellulær lipidlagring spiller i induksjon av muskulær insulinresistens. Forskningen vil ha et betydelig bidrag i det å klargjøre påvirkning av ulike lipidgrupper på insulinsignalveiaktivitet. Takket være den vil det bli mulig å finne kritiske punkter av insulinsignalvei hvis fungering blir svekket av økt intramyocellulær lipidlagring. Prosjektresultatene vil bidra til å sette nye mål i terapi mot insulinresistens og type 2 diabetes.

  Universitetet innehar en moderne vitenskapelig og didaktisk basis, en velutstyrt apparaturpark og laboratorier, blant annet Det euroregionale farmasisenter, Senter for eksperimentell medisin med sertifikater GLP, Senter for medisinsk undersøkelse, Senter for innovativ forskning, Senter for bioinformatikk og dataanalyse, moderne basis til klinisk sykehus, Biobank, Senter for kunstig intelligens, Laboratorium for molekylær avbildning og teknologiutvikling UMB.

  Høyt kvalifisert vitenskapelig personale ved universitetet (900 lærere, inkludert 300 professorer og habiliterte doktorer bruker allment tilgjengelige utviklingsprogrammer som muliggjør studiebesøk og opplæring i de beste forskningssentrene i verden). Universitetet samarbeider tett med internasjonale forskningssentre, realiserer felles vitenskapelige prosjekter, får besøk av fremragende professorer og forskere fra ulike land og steder som f. eks. Mayo Clinic, National Institute of Health in Bethesda, Harvard Medical School, University of Pennsylvania, Universitätsmedizin Greifswald, Universidad CEU San Pablo, Madrid, China Agricultural University. Omtrent 25% av publikasjonene på UMB er et resultat av et aktivt internasjonalt samarbeid med utenlandske parnere fra ledene forskningssentre.

  Forskere ved Det Medisinske Universitetet i Bialystok aktivt patenterer og fremmer sine vitenskapelige oppfinnelser. Universitetet er villig til å samarbeide med mangfoldige økonomiske enheter. Blant de siste UMB patentene kan man nevne: Medical Honey, produktet basert på propolisekstrakt som forsinker gliomvekst i hjernen, produsert av LOB-firmaet preparatet som forsterker biene og er lisensert av UMB, kunstig spytt, eller forskning på soppekstrakt av en sopp fra Bialowiezaskogen som kan hjelpe i fremtiden i kamp mot svulster i tykktarm.

  I årene 2012-2017 fikk universitetet KNOW sertifikatet og ble kåret av Polens utdannelses- og forskningsminister til  Landets ledende vitenskapelige senter.

  Blant suksessene til UMB er det verdt å nevne opprettelse av Internasjonale tverrfaglige doktorgradsstudier for medisinsk biologi og biostatikk som ble tildelt finansiering av Europakommisjonen i en europeisk prestisjetung konkurranse COFUND: Marie Sklodowska-Curie Actions Rammeprogrammet Horizon 2020. Prosjektet fikk dessuten finansiell støtte fra det polske utdannelses- og forskningsministeriet. UMB var den eneste polske institusjonen som fikk finansiering i Marie Sklodowska-Curie Actions konkurranse COFUND.

  I november 2018 ble universitetet kåret av landets utdannelses- og forskningsminister til et medlem av en gruppe på nesten 20 av 400 høyskoler i landet, som fikk tildelt finansiell støtte for å realisere et prosjekt «Mesterskapets strategi for Det Medisinske Universitetet i Bialystok – Fremtidens forskningsuniversitet». Hensikten er å bidra til forberedelsene til å oppnå en presitsjetung status av «Forskningsuniversitetet».

  Ved universitetet blir det utgitt to tidsskrifter, blant annet Advances in Medical Sciences (IF 2,852) fra Master Journal List og Progress in Health Sciences fra utdannelses- og forskningsministeriums liste.

  Vi er en bro som binder østlig og vestlig vitenskap. Vi reagerer aktivt på samfunnets helsebehov. Fotballspillere fra Jagiellonia Bialystok, landets visemester i fotball gjennomfører utholdenhetstester i Senter for medisinsk undersøkelse her.

  Universitetet holder til i byens sentrum, på et barokkpalass fra 1700-tallet som kalles for Nordens Versailles. I bygningens underetasje finnes det et moderne multimedialt museum for universitetets og byens histori.

  I universitetets område finnes det utdanningsbygninger, to kliniske sykehus samt studenthjem og sportsbygninger.

  Det Medisinske Universitetet i Bialystok betyr nesten 70-års tradisjon, 30 tusen personer som allerede har fullført studier og innovasjoner i medisin.

  DET ER HER OPPFINNELSER BLIR TIL!

   

  Universitetets betydelige posisjon bekreftes av de vitenskapelige kategoriene tildelt av Kunnskapsdepartementet (i evalueringen av vitenskapelig aktivitet for årene 2017–2021): høyest mulig (A+) i farmasøytisk fag og kategori A i medisin og helsevitenskap. Dette resultatet er et av de beste blant alle polske universiteter.
  Prorektors kontor for Vitenskap og Utvikling
  tlf.: +48 518 526 796
  e-post: biuroprorektora@umb.edu.pl