Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. MAJ.
 • MAJ.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  MAJ

  • 30 maja 2016 r. - Senat UMB (zmiana w Kryteriach kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim UMB, zmiana Uchwały nr 86/2015 Senatu UMB z dnia 30.09.2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych UMB określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, poziomów i profili kształcenia studiów wyższych, zatwierdzenie efektów kształcenia na studiach doktoranckich na Wydziale Lekarskim na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2016/2017, zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej obowiązujących w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017, zmiana Uchwały nr 74/15  z dnia 29.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów  na Wydziale Nauk o Zdrowiu dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2016)

   

  • 25 maja 2016 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej obowiązujących w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017)

   

  • 18 maja 2016 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie efektów kształcenia na studiach doktoranckich na Wydziale Lekarskim na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2016/2017, zatwierdzenie planów studiów na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2016/2017, zatwierdzenie planów studiów na studiach doktoranckich na rok akademicki 2016/2017, zatwierdzenie programu studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017)

   

  • 17 maja 2016 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana Uchwały nr 110/15 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2016, uruchomienie niestacjonarnych studiów podyplomowych „Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medycznej”, zatwierdzenie zmian w procedurach praktyk zawodowych, zatwierdzenie zasad organizacji zajęć praktycznych na wszystkich kierunkach na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zmiana wzoru sylabusa oraz wzoru planu studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu, zatwierdzenie planu studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017, zatwierdzenie efektów kształcenia studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017, zatwierdzenie programów studiów  doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017)