Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. STYCZEŃ.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  STYCZEŃ

   

  • 28 stycznia 2016 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana Uchwały RW nr 76/2015  z dnia 28.05.2015 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2016/2017 na  Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej) 

    

  • 26 stycznia 2016 r. – WnoZ – posiedzenie Rady Pedagogicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

  • 25 stycznia 2016 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana Uchwały RW nr 57/2015 w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2016/2017 w UMB) 

    

  • 22 stycznia 2016 r. -  posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Oceny Kadry w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w UMB za lata 2011-2014

   

  • 21 stycznia 2015 r. –  posiedzenie Senatu UMB (zatwierdzenie Regulaminu i Kalendarza Wyborów do Kolegium Elektorów oraz kolegialnych i jednoosobowych  organów UMB na kadencję 2016-2020

   

  • 20 stycznia 2016 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zmiana Uchwały nr 199/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zmiana Uchwały RW nr 100/2015 z dnia 27.05.2015 r.  w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia w roku akademicki 2016/2017)

   

  • 14 stycznia 2016 r. – posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Oceny Kadry w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w UMB za lata 2011-2014