Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. MARZEC.
 • Ostatnia zmiana 05.04.2017 przez Administrator UMB

  MARZEC

  • 30 marca 2017 r. -  WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (opinia dot. ramowych efektów kształcenia na interdyscyplinarnych międzynarodowych studiach doktoranckich w zakresie nauk medycznych, dyscyplina biologia medyczna oraz nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019)

   

  • 23 marca 2017 r. – Senat UMB (zatwierdzenie efektów kształcenia na międzysektorowych krajowych studiach doktoranckich na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019, zmiana Uchwały Senatu Nr 43/2016 z 29.04.2016r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2016/2017 na poszczególne kierunki studiów Wydziału Lekarskiego, zmiana Uchwały Senatu nr 55/2015 z dnia 29.05.2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminów potwierdzania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów)

   

  • 22 marca 2017 r.  - WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zmiana Uchwały nr 18/15 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji Studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim)

   

  • 21 marca 2017 r.  - WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (sprawa uruchomienia: II edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych „Psychodietetyka”,  I edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych „Dietetyka kliniczna”, I edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych  „Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych”, II edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych ”Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna”

   

  • 2 marca 2017 r. - WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem medycyny Laboratoryjnej