Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 18th BIMC Patronage.