Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. List Rektora.
 • Ostatnia zmiana 13.02.2015 przez Administrator UMB

  List Rektora

   „Sukces Uczelni jest sukcesem ludzi, którzy ją współtworzą”

   

  Szanowni Pracownicy Uczelni, Studenci i Współpracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  W tym roku mija sześćdziesiąt pięć lat od czasu, gdy mocą Rozporządzenia Rady Ministrów
  z 3 lutego 1950 roku powołano Akademię Lekarską w Białymstoku, jako pięćsetny wydział lekarski na świecie i dziesiąty w Polsce powojennej.

   Jubileusz skłania do podsumowań, podkreślenia osiągnięć naszej Alma Mater,
  ale przede wszystkim do podejmowania nowych ambitnych wyzwań.

  W ciągu tych 65-lat naszą Uczelnię tworzyło wiele pokoleń nauczycieli akademickich i studentów, które z pasją i ogromnym wysiłkiem wypracowało obecną bardzo wysoką pozycję Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na arenie krajowej i międzynarodowej. Jubileusz 65-lecia jest doskonałą okazją do podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego osiągnięcia. Aktualnie bowiem Uniwersytet to silna, nowoczesna i prężnie rozwijająca się szkoła wyższa, konsekwentnie wypełniającą założoną misję. To miejsce, gdzie wszyscy członkowie społeczności akademickiej mogą rozwijać swoje umiejętności i realizować założone cele.

  Życzę Państwu również w przyszłości wielu dokonań na polu naukowym i dydaktycznym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

  Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w obchodach 65‑lecia naszej Alma Mater.

   

                                                                                                                                                     

  Rektor

  prof. dr hab. Jacek Nikliński