MBA w Ochronie Zdrowia
 • Ostatnia zmiana 14.06.2024 przez MBA

  Kontakt

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego

  telefon: +48 85 748 56 27

  e-mail: mba@umb.edu.pl

  www.umb.edu.pl/mba

  adres:

  ul. Jana Kilińskiego 1

  15-089 Białystok