Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program Studiów.
 • Ostatnia zmiana 01.03.2024 przez Administrator UMB

  Program Studiów

  Program Studiów Podyplomowych

  „MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem”
  obejmuje kompleksowe i interdyscyplinarne podejście do nauczania w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, badań klinicznych i biobankowania.

   

  W programie uwzględniono następujące tematy: 

  • Relacje międzynarodowe w ochronie zdrowia
  • Przywództwo w organizacji
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Negocjacje w ochronie zdrowia
  • Ekonomia podmiotu leczniczego w aspekcie transferu nowoczesnych technologii
  • Marketing strategiczny w ochronie zdrowia
  • System ochrony zdrowia i polityka zdrowotna w Polsce
  • Rynek usług w ochronie zdrowia
  • Prawne aspekty funkcjonowania podmiotu leczniczego w systemie ochrony zdrowia
  • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
  • Ekonomia ochrony zdrowia
  • Ubezpieczenia społeczne w ochronie zdrowia
  • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
  • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
  • Audyt w podmiocie leczniczym w kontekście procesu leczenia
  • Epidemiologia/zakażenia szpitalne
  • NFZ- relacje płatnik – podmiot leczniczy, kontraktowanie świadczeń
  • Podatki w zakresie podmiotu leczniczego
  • Wstęp do badań klinicznych
  • Proces powstawania leku
  • Rodzaje badań klinicznych
  • Zarządzanie projektem badania klinicznego
  • Organizacja i prowadzenie projektu badania klinicznego, systemy w badaniu klinicznym
  • Organizacja ośrodka badań klinicznych
  • Proces start-up w badaniach klinicznych
  • Negocjowanie umów i budżetu w badaniach klinicznych
  • Monitorowanie badań klinicznych
  • Audyt inspekcje w badaniach klinicznych
  • Rekrutacja pacjentów do badań klinicznych
  • Pracownik medyczny w badaniach klinicznych
  • Outsourcing i offshoring w badaniach klinicznych
  • Jakość i statystyka w badaniach klinicznych
  • Kariera w badaniach klinicznych
  • Wprowadzenie do biobankowania
  • Zarządzanie Biobankiem
  • Etyka i prawo w Biobanku
  • Bezpieczeństwo i standardy jakości
  • Kwalifikacja dawców, pobieranie, preparatyka i przechowywanie próbek materiału biologicznego
  • Wykorzystanie Próbek Materiału Biologicznego
  • Nowoczesne technologie w Zarządzaniu Biobankami i analizie danych
  • Finansowanie i zrównoważony rozwój Biobanków oraz nowe wyzwania i trendy w Biobankowaniu