Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Interreg III.
 • Interreg III.
 • Ostatnia zmiana 14.09.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Interreg III

  Strona: 1 z 2

  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
  ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
  PROGRAMU SĄSIEDZTWA LITWA, POLSKA, OBWÓD KALININGRADZKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ

  Projekt 2005/168/1VL-270

  „Utworzenie laboratorium analiz farmaceutycznych w transgranicznym
  obszarze polsko-litewskim”
  ,

  który będzie realizowany w ramach programu INTERREG IIIA przez Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Białymstoku oraz Szpitale w Lazdijai, Marijampolu i Kalwarii (Litwa).

  Cele ogólne projektu obejmują zorganizowanie współpracy transgranicznej w dziedzinie pierwszej pomocy medycznej osobom zatrutym farmaceutykami [w oparciu o bazę Akademii Medycznej w Białymstoku oraz o Szpitale w Lazdijai, Marijampolu i Kalwarii (Litwa)] oraz analiz chemicznych pozwalających na identyfikację leków w oparciu o Pracownię Analizy Leków zlokalizowaną w Katedrze Chemii i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Białymstoku.

  Projekt obejmuje zorganizowanie zespołu lekarzy i analityków odpowiednio przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy i pobieraniu materiału do badań oraz stworzenie bazy technicznej o standardach europejskich [zgodnie z normami UE] wymaganej do oceny jakościowo-ilościowej substancji czynnych oraz substancji toksycznych zawartych zarówno w preparatach leczniczych jak i w materiale biologicznym pochodzącym od pacjentów jak i praktyczne szkolenia w analizie farmaceutycznej pracowników, którzy będą pracować w trybie ciągłym, a także doskonalić techniki i metodologię oznaczeń.

  Organizowane w ramach programu INTERREG laboratorium na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Białymstoku będzie nastawione na dokonywanie:

  • oceny jakościowo-ilościowej leków i preparatów leczniczych istniejących na rynku farmaceutycznym oraz pojawiających się nielegalnie w wyniku niekontrolowanej wymiany przygranicznej
  • ocenę jakościowo-ilościową substancji toksycznych w preparatach leczniczych, żywności oraz w materiale biologicznym.

   

  '